Månadsrapport mars, 03-2018

Report this content

I början på mars kallade vi till årsstämma i Amhult 2. Stämma kommer att äga rum tisdagen den 10 april 2018 kl. 13.00 på adress Kulturhuset Vingen. Fullständig kallelse finns att hämta på bolagets hemsida.

Den 19 mars offentliggjorde vi även vår årsredovisning 2017. Denna kan beställas per post på adress Amhult 2 AB (publ), Postflyget 7, 423 37 Torslanda eller per e-mail på adress catharina@amhult2.se eller per telefon 031-92 38 35. I samband med detta är även värdering 2017 för Amhult 2:s fastigheter publicerad på bolagets hemsida www.amhult2.se. Samma redovisningsprinciper som tidigare vad avser fastigheterna har använts. Årsredovisningen finns även att ladda ner på bolagets hemsida.

Den 7 mars var bolaget inbjuden till en välbesökt Aktiesparträff hos Aktiespararna i Alingsås i Equmeniakyrkan. Som alltid är det mycket givande att komma ut och möta intressenter och ägare i en dialog om företags villkor i allmänhet och Amhult 2:s i synnerhet och att få berätta om hur vi ser på vår affär och hur denna skall genomföras.

Pågående arbeten i kvarter Signalflyget går enligt plan och i hus 1 arbetas det med hisstopp och i hus två sätts takstolar, råspont och papp samt väggar reglas på övre plan. Slutligen i hus tre pågår armering över plan 2. Installationsarbeten påbörjades under vecka 12. På arbetsplatsen finns idag 35 personer i arbete.

I vår nästa pågående byggnation kvarter Luftseglaren II pågår arbeten med armering, pålplintar och underkantsarmering. Viss schaktning pågår också kring pålfundament. Kranen planeras etableras preliminärt vecka 20-21. På arbetsplatsen finns just nu 12 personer.

Under månaden har även det kritiserade skatteförslaget som presenterats från regeringens sida vilket skulle ha fördyrat byggande. Detta för att bland annat inte försvaga byggandet av hyresrätter
Förslaget innebär att bolagsskatten sänks till 20,6 procent och att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs. Regeringen anser att den höga takt på byggandet av hyreshus som råder i dag behöver upprätthållas och föreslår därför ett primäravdrag för hyreshus. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Den 13 mars tog Trafiknämnden upp ärendet om trafiken i Torslanda där det förordades byggnation av den Tvärförbindelse som benämnts som Älvegårdsförbindelsen. En uppskattad process- och tidplan för den förordade tvärförbindelsen skulle enligt Trafikkontoret se ut enligt följande: först genomförande studie innefattande väg- och detaljplan, därefter investeringsbeslut 2021-2022, projektering 2022, byggande 2023 och invigning 2024. Om ni vill läsa mera om detta kan ni använda er av denna adress: https://www.paperton.com/shelf/reader/whitelabel/torslanda-tidningen/uid/1580775/token/c000eaf2068a6644830c1ab920af5bcd83413438/magazine/torslanda-tidningen-nr-11-2018-quw7q#page/4

Fredagen de 23 mars hade vi invigningen av Folktandvårdens nya lokaler i kvarter Radarflyget 206.1. Samtliga i arbetsgruppen och personal från FTV som skall arbeta i lokalerna var på besök för att på plats se sin nya arbetsplats och vi fick tillfälle att denna fredag bjuda på kaffe och tårta.

Business Region Göteborg har också under månaden släppt en rapport där strategin för det näringslivsstrategiska programmet i Göteborg lagts fast. Programmet skall ge staden strategi för hur bästa förutsättningar skall skapas för företagande. Målet är att i regionen 2035 skall 120 000 fler människor gå till jobbet. För att attrahera framtidens kompetens krävs bland annat nya bostäder och arbetsplatser. I detta arbete är det viktigt med de olika aktörernas förståelse för varandras roller och tidshorisonter- när det gäller byggplaner är detta något som näringslivet ofta är oroade över eftersom de är så tidskrävande. Vi kan bara konstatera att vi måste samverka för att förbättra och förenkla denna process och att Amhult 2 står redo att delta som en pusselbit i stadens arbete.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VD

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Prenumerera

Dokument & länkar