Månadsrapport mars, 03-2020

Report this content

Första kvartalet 2020 lider mot sitt slut och så här i inledningen av det nya året har styrelsen vid sitt möte i februari godkänt bokslutskommuniké, som publicerades den 21 februari, även synat och värderat fortsatt strategiarbete i bolaget.

Bedömning är liksom tidigare fortsatt efterfrågan på hyresrätter. Detta oaktat den utveckling vi har sett på världsmarknaden den senaste månaden med anledning av spridningen av Covid-19. Som de flesta bolag följer även vi utbrottet och spridningen av Covid-19 som innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Amhult 2 har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få som möjligt drabbas och planerar för vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden. I enlighet med myndigheternas rekommendationer så vidtar vi som arbetsgivare de åtgärder som krävs för att minska smittspridning och hantera en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi gör detta genom att möjliggöra flexibilitet och distansarbete. I det gemensamma arbetet att minska smittspridning har vi utökade hygienrutiner och städning på kontor, hotell och publika miljöer. Vi har också minimerat antalet fysiska möten på kontoret och använder oss främst av digitala möten när så är nödvändigt. Vi fortsätter att bevaka folkhälsomyndighetens och UD:s senaste uppdateringar av spridningen av Covid-19 och håller ett extra öga av deras förordningar och hälsorekommendationer. 

 

Den 23 mars publicerade vi vår årsredovisning digitalt och postade dem till dem som så önskat. Det kan i skrivande stund konstateras att vår verksamhet är av mer ocyklisk karaktär och att vi har kassaflöden som i mindre utsträckning är konjunkturkänsliga över kortare perioder. Års-redovisningen finns att ladda ner från vår hemsida om ni önskar fördjupa er i Amhult 2:s år 2019. Här finner ni även värderingarna för de respektive kvarteren.

 

Arbetena i kvarter Radarflyget 2 förlöper planenligt. På arbetsplatsen finns nu 64 personer alt ifrån disciplinerna elektriker, till golvläggare, kakelsättare och snickare. När nu ställningen börjar tas ner kan man mer tydligt se konturerna av fastigheten.


Vi planerar också för produktionsstart av vårt parkeringshus på fastigheten Radarflyget 2. Mycket av förberedelserna innebär arbete med att rensa befintlig parkeringsyta där parkeringshuset skall stå från belysningsstolpar och kundvagnsparkeringar och att färdigställa provisoriska parkeringsytor för boende och handel i området. Markarbeten för vårt nya parkeringshus startar den 6 april och den 14 april är pålningsarbetena preliminärt beräknade att starta.

 

När det kommer till kvarter India fortlöper även dess arbeten enligt tidsplan. På arbetsplatsen finns just nu 32 personer. De arbeten som sker är arbeten som formning, armering och gjutning av bottenplatta och väggar. Även förberedande arbeten för plattbärlag pågår. Uthyrningsprocessen för detta kvarter har också påbörjats under månaden.

 

Vi har också under perioden planerat för årsstämma den 20 april och pressmeddelande om detta publicerades den 13 mars. Vi vill påpeka att vi inte vid denna stämma kommer att servera förtäring i syfte att minimera möjlig smittspridning i rådande tider. Stolar kommer också att vara glest placerade.

 

På återhörande.

Maria Nord Loft

VD

 

Amhult 2 AB skall projektera, bygga och förvalta bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt i Göteborg med omnejd. Byggandet och förvaltningen skall ske med omsorg till hyresgästerna, och skapa lönsamhet i fastighetsbeståndet.

Prenumerera

Dokument & länkar