Investor och Innovationskapital satsar 30 miljoner

Report this content

Bioteknik och telekom: Investor och Innovationskapital satsar 30 miljoner i unik svensk teknologi Investor AB, genom sitt helägda dotterbolag Investor Growth Capital har lett en nyemission på 30 miljoner kronor i mikroteknikföretaget Åmic i Uppsala. I nyemissionen har även Innovationskapital deltagit. Åmic har utvecklat en unik teknologi för produktion av kundspecifika mikromekniska system och komponenter inom bl a bioteknik och telekom. Det nya kapitalet ska användas för att förstärka Åmics produktionskapacitet och satsningar på exportmarknader. - Åmic har tagit fram en patenterad teknologi och kunnande som vi bedömer har en mycket stor potential på flera tillämpningsområden och som passar särskilt väl i ihop med många av de satsningar vi gjort inom bioteknik. Vi ser Åmic som en framtida nyckelpartner till en rad aktörer på de globala bioteknik- och telekommarknaderna, säger Mikael Horal, Managing Director Investor Growth Capital. Unik produktionsteknologi Med Åmics patenterade teknologi och kunnande är det möjligt att med hög precision utveckla och kostnadseffektivt masstillverka tredimensionella mekaniska komponenter och system i plast och andra material i dimensioner på tusendels millimeter och därunder. Originalen tillverkas med metoder som ursprungligen är avsedda för tillverkning av elektroniska chips. Dessa överförs till verktyg och kopieras i massupplaga med metoder som delvis används vid tillverkning av vanliga CD-skivor. - Det som gör Åmic extra intressant ur investeringssynpunkt är bredden i såväl teknologi som kompetens inom bolaget för framtida utvecklingsmöjligheter, säger Staffan Ingeborn på InnovationsKapital. Tillför industriell kompetens Det är alltså väl beprövade tillverkningsmetoder som är dokumenterat lämpliga för massreplikering, som Åmic kombinerat till en unik produktionsplattform för strukturer på skalan tusendels till miljondels millimeter. - Investor Growth Capital och Innovationskapitals engagemang i Åmic ger oss ett viktigt tillskott av industriell kompetens och en möjlighet att förstärka vår utveckling. Dessutom tänker vi intensifiera våra satsningar på exportmarknaderna. Särskilt i USA har vi sett en mycket god efterfrågan på våra produkter och tjänster, säger Björn Berg, VD för Åmic. Bioteknik och telekom Teknologin har tillämpningar inom exempelvis bioteknik, telekom och optik. Åmic har sedan bolaget grundades av Ove Öhman och Gunnar Axe 1998 ett antal framgångsrika samarbeten med företag och forskningsinstitutioner inom båda sektorerna. Bland bolagets kunder finns Biacore, Pyrosequencing, Gyros, Cellectricon, Nokia, Gnothis, Senseair och Uppsala Universitet, samt ett antal utomnordiska kunder i bland annat USA och Tyskland. Intäkter sedan starten - All tillväxt och teknikutveckling har hittills i huvudsak skett med intäkter som vi själva generat. Den mikromekaniska tillverkning det i grunden är fråga om måste kunna växlas upp i massproduktion för att bli riktigt intressant. När vi nu går från att vara ett forskningsföretag till ett mer marknadsdrivet företag är det därför rätt tid att ta in nytt kapital, avslutar Björn Berg. Läs mer om Åmic AB på: www.amic.se Investor AB Investor AB är Sveriges största börsnoterade investmentbolag. Affärsidén är att skapa värde för aktieägarna genom långsiktigt engagerat ägande och en aktiv investeringsverksamhet. Investor är en ledande ägare i ett antal internationella företag såsom AstraZeneca, Ericsson och SEB. Därutöver bedriver Investor riskkapitalverksamhet i Nordamerika, Europa och Asien. Den årliga genomsnittliga totalavkastningen till aktieägarna har under de senaste 20 åren uppgått till 20 procent. Läs mer om Investor AB på: www.investorab.com InnovationsKapital InnovationsKapital startade sin verksamhet 1994 och är idag en av Sveriges ledande venture capital aktörer med inriktning på investeringar i unga tillväxtföretag. Verksamheten, som drivs från kontor i Göteborg och Stockholm, är fokuserad på investeringar i Norden inom Information & Communication Technology (ICT) och Healthcare & Life Sciences - branscher som växer snabbt och där nordisk forskning är ledande. Det samlade kapitalet uppgår till 1,8 miljarder SEK och förvaltas i tre fonder med välrenommerade svenska och internationella institutioner som investerare. Ytterligare information om InnovationsKapital finns på bolagets hemsida www.innkap.se För mer information kontakta: Björn Berg, VD Åmic AB 018-52 16 40, 070-22 99 288, bjorn.berg@amic.se Fredrik Lindgren, Informationschef Investor AB 08-614 20 31, 070-624 20 31, fredrik.lindgren@investorab.com Staffan Ingeborn, VD InnovationsKapital 031-60 91 90, 0705-83 14 34, staffan.ingeborn@innkap.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar