Amido har tecknat avtal med Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden

Report this content

Amido och Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden har tecknat avtal för implementation av Alliera.

Marknadsinformation: Under den bundna avtalstiden på 36 månader är förväntat avtalsvärde 700.000 kronor. 

Amido levererar Alliera till Västerstaden. Inom kort kommer tillgängligheten för Västerstadens kunder att öka. Västerstaden uppdaterar sig digitalt och har valt Amido för leverans utav av överordnad passersystemsadministration. 

Utöver detta tecknar de även Amidos driftcentral vilket gör ärendehanteringen betydligt smidigare och personligare. Avtalet tecknas initialt i 36 månader.


Om Förvaltnings Aktiebolaget Västerstaden
Västerstaden grundades 1970 av Handelsbanken för att förvalta bankens fastigheter. Sedan 1990 ägs företaget av Sven Gustafsson tillika VD. Västerstaden omsätter cirka 3.200 lägenheter och 294 lokaler i 96 fastigheter, fördelat på nio olika städer med en totalyta om 264.000 kvm. Hyresomsättningen uppgår till 371 miljoner kronor. De bistår fastighetsägare med total-, teknisk – och kameral förvaltning. Huvudkontoret är beläget i Göteborg.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Taggar:

Prenumerera