Amido lanserar Opna

Report this content

Amido lanserar idag den nya oberoende tjänsten Opna i kontrollerad beta version för inbjudna kunder och partners. Opna ger entreprenörer ett foto-ID och en plattform för att själva administrera sin personals åtkomst till fastigheter. Fastighetsägare väljer vilka dörrar som delas ut till Opna, och när personal hos entreprenören slutar tas accessen automatiskt bort ur alla passersystem.

Marknadsinformation: Opna börjar användas av utvalda fastighetsägare och entreprenörer. Tjänsten har tagits fram i samråd med kunder och kan användas fristående från Amidos andra tjänster men får extra funktionalitet tillsammans med Alliera. Opna beräknas bidra med positivt kassaflöde under 2022.

Det är många som behöver tillträde till fastigheter. Fastighetsägare delade i många år ut koder och lade till entreprenörers passerkort i sina system. Koder har de flesta slutat med- de kom snabbt på “vift” och ledde till spring i trapphusen.

Däremot läggs det fortfarande till mängder av passerkort och taggar för entreprenörer. Ibland är detta riktigt kraftfulla huvudnycklar som gör att du kan komma in i alla fastigheter hos många fastighetsägare – och även dessa kommer ibland bort. Polisen frågar fastighetsägare hundratals gånger per år efter passerkort som de hittar i olika tillslag.

Opna adresserar detta samtidigt som det gör arbetet enkelt för fastighetsägaren. Foto-ID gör att boende kan känna sig trygga i att entreprenörer hör hemma i fastigheten och kan legitimera sig.
 
Peo Emgård, du är produktägare av Opna på Amido. Vad är skillnaden mellan Opna och ID06?
- Båda är foto-ID så det kan se lika ut. Opna är inte en digital personalliggare, det är däremot ID06. Opna är ett system för säker access till fastigheter med passersystem, det är inte ID06.

Opna är inte heller “bara” ett passerkort som man får som en tjänst utan att behöva producera det själv. Opna är en systemlösning för delning av accesser och automatisk spärrning. Säkerheten i EM och Mifare teknologi höjs markant när det genom systemet kombineras med BankID.

Men varför ett kort istället för mobil?
- Kortet har som syfte att vara synligt. Passersystemsdelen handlar om att den installerade tekniken ute i fastigheter idag till extremt övervägande del inte är mobilkompatibel. Opna kommer även komma som app, men det ersätter inte behovet av access till befintliga system, eller väl synligt ID-foto.

Johnny, VD på Amido, vad har Opna för betydelse för bolaget?
- Opna blir ytterligare en viktig del av det växande ekosystemet kring vår DAX teknologi. Genom DAX kan vi redan idag dela flest accesser i Sverige, och vi bryggar även enkelt över till organisationer och system som inte använder, eller vill använda, våra andra tjänster idag.

Opna tar med alla de smarta fördelar många har sett med att använda ID06 som passerkort och adderar ytterligare ett flertal, även om man inte har vår tjänst Alliera. För våra kunder automatiserar det flera steg till och det kostar dem inte en krona extra.

I dialogen med våra kunder har återkopplingen varit oerhört positiv. När vi får kommentarer som “detta är ju vårt enda alternativ framåt” och “det låter för bra för att vara sant” så har vi nog träffat ganska rätt med behovet för tjänsten.

Denna tjänst och andra kommande tjänster är möjliga tack vare de signifikanta investeringar i utveckling som vi gjort kombinerat med vår marknadsledande position och kundbas. Opna är ett oerhört bra komplement till Amidos erbjudande med en hög potential.
 

Läs mer om Opna 
https://opna.nu

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som gör det enklare för fastighetsägare att hantera sina passersystem. Med den egenutvecklade plattformen Alliera kan fastighetsägaren digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet och enkelt hantera bland annat tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin administration.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Opna blir ytterligare en viktig del av det växande ekosystemet kring vår DAX teknologi. Genom DAX kan vi redan idag dela flest accesser i Sverige, och vi bryggar även enkelt över till organisationer och system som inte använder, eller vill använda, våra andra tjänster idag.
Johnny Berlic VD på Amido