• news.cision.com/
  • Amido/
  • Amido meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för styrelsen 2022/2025

Amido meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för styrelsen 2022/2025

Report this content

Amido AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram till styrelsen som godkändes av bolagsstämman den 20 maj i år. Programmet gav styrelsen möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier efter tre år. Samtliga teckningsoptioner tecknades.

Medgrundaren Torbjönr Hall kommenterar

- Som grundare ser vi positivt på att våra externa styrelsemedlemmar valt att teckna hela optionspaketet. Med ett strik pris som är drygt tvåhundratrettio procent över dagens kurs så ser de samma potential som vi i Amido, säger Torbjörn Hall, medgrundare i Amido AB.


Bolagsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (2022/2025) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en aktie i bolaget till teckningskursen 12 kronor. Samtliga 40 000 optioner i programmet tecknades och vid fullt utnyttjande motsvarar det ca 0,15% spädning. Påkallandeperioden är perioden från 2025-06-22 till 2025-06-30. Varje option ger rätt att teckna en ny aktie. 

Styrelsemedlemmarna Urban Doverholt, Einar Lindquist, Daniel Di Benedetto och  Hélène Gustavii har samtliga tecknat 10 000 optioner vardera.

Du hittar villkor för teckningsoptioner till styrelsen 2022 på vår webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Som grundare ser vi positivt på att våra externa styrelsemedlemmar valt att teckna hela optionspaketet. Med ett strik pris som är drygt tvåhundratrettio procent över dagens kurs så ser de samma potential som vi i Amido
Torbjörn Hall, medgrundare i Amido AB.