Amido och Srenity tecknar samarbetsavtal

Report this content

Srenity Solutions och Amido har tecknat samarbetsavtal kring lösningar för smart tillträde till fastighet och paketbox.

Samarbetet innebär att Srenity integrerar till Amidos plattform och att bolagen gemensamt tar fram lösningar inom ramen för ett projekt hos Heimstaden. Projektet pågår under 2021 och är en investering från Amidos sida i syfte att bygga ut ekosystemet av värdeskapande lösningar kring Amidos plattformar.

Amido är den senaste partnern i ett stort leverantörssamarbete som Srenity leder för Heimstaden. Amidos plattform knyter samman passersystemen hos Heimstaden och paketboxarna från Renz så att Heimstadens hyresgäster får en sömlös upplevelse när paket levereras av transportörer till paketboxar i området. 

 

Ante, du är vd på Srenity. Vilken kundnytta bidrar samarbetet till? 

Marknaden pratar allt mer om fastigheten som en framtida handelsplats för utbyte av varor och tjänster. En central funktion för att möjliggöra handelsplatsen är tillträde till fastighet och bostad. Genom att knyta samman Amidos plattform Alliera med Srenitys IoT och integrationsplattform kan vi skapa en mer sömlös helhetsupplevelse av tillträde till fastigheten.

Amido erbjuder distribuerat tillträde till de flesta större access/passersystem på marknaden idag, vilket för oss på Srenity innebär att vi kan erbjuda såväl hyresgäster som andra intressenter tillträde till byggnader, lägenheter och andra utrymmen samt tillgång till gemensamma resurser som bidrar till hållbarhet t.ex verktyg och andra saker som man kan dela.

Genom Alliera får fastighetsägaren en helt annan kontroll av tillträde till fastigheterna med ökad spårbarhet kring vilka som går in och ut. Genom en större flexibilitet minskar fastighetsägaren administrationen av nycklar och kan frigöra tid för mer värdeskapande åtgärder.

Även hållbarhet är en viktig aspekt för fastighetsägaren. Genom smart tillträde till fastigheten kan fastighetsägaren minska CO2 utsläppen, och frigöra tid för mer värdeskapande åtgärder. 


Vad säger Amidos vd Johnny om vilka de största nyttorna i samarbetet mellan Srenity och Amido är? 
Intresset kring digital passage till fastigheten har ökat explosionsartat den senaste tiden. Fler och fler fastighetsägare inser att ett ekosystem för smart tillträde är en viktig intäkts- och informationskälla, och ger ett ökat incitament för nya kunder att ansluta till vår plattform.  

Vår plattform tillhandahåller temporärt tillträde till alla dörrar och förmedlar events till Srenitys mobila applikationer som kan hjälpa olika målgrupper att fjärröppna olika utrymmen i fastigheten.

Amidos plattform knyter samman passersystemen hos Heimstaden och paketboxarna från Renz så att Heimstadens hyresgäster får en sömlös upplevelse när paket levereras av transportörer till paketboxar i området. Idag uppdaterar vi porttelefoner med telefonnummer och postlådor i Alliera och genom en integration med Srenitys plattform kan förvaltare och fastighetsskötare att hantera detta via en mobilapp istället.

 

Om Srenity 

Srenity Solutions grundades mot bakgrund av det enorma behovet i fastighetsbranschen att göra livet enklare i fastigheten genom att få saker i byggnader att funka tillsammans. Srenity ska bidra till ett smartare och hållbarare samhälle genom att leda utvecklingen för digitala tjänster i fastigheter. Srenity erbjuder en flexibel boendeapp och en öppen plattform för IoT och integration för digital teknik i fastighet och bostad. 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70


Srenity
Ante Baric, VD
Ante.baric@srenity.se
0793-32 45 74

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat 

Prenumerera