• news.cision.com/
  • Amido/
  • Amido tecknar avtal med Vafabmiljö om Smart passage för Räddningstjänsten

Amido tecknar avtal med Vafabmiljö om Smart passage för Räddningstjänsten

Report this content

Amido har ingått ett ramavtal med avfalls- och återvinningsaktören Vafabmiljö om att implementera plattformen Smart passage från SOS Alarm. Avtalet gäller Räddningstjänstens behörighet vid utryckning till sex fastigheter vid Vafabmiljös återvinningscentraler och möjliggör vidare utveckling med Amidos andra lösningar.

Med Smart passage kan Vafabmiljö lita på att Räddningstjänsten kan öppna dörrar och lås till de fastigheter som är anslutna. Ju fler som använder Smart passage, desto enklare blir arbetet för samhällets hjälpresurser, säger Einar Lindquist, vd Amido. 

Vafabmiljö är ett kommunalförbund som hanterar avfall för 340 000 invånare och 10 000 företag i Västmanland, Enköping och Heby med 18 återvinningscentraler. Avtalet som nu tecknats med Amido om Smart passage gäller Räddningstjänstens behörighet vid utryckning till sex fastigheter. 

Det här är ett strategiskt viktigt avtal för oss men också en värdefull utveckling för hela samhället. Plattformen Smart passage effektiviserar arbetet för både ambulans och räddningstjänst, och allt fler kommuner, regioner och fastighetsbolag ser Smart passage som en självklar del i att digitalisera samhällets funktioner, säger Einar Lindquist. 

Så fungerar Smart passage 

Smart passage är en plattform som hanterar behörigheten till fastigheter för ambulans och räddningstjänst vid utryckning. Smart passage ägs av SOS Alarm och har utvecklats i samarbete med Amido och Swedlock. Lösningen innebär att fordon från samhällets hjälpresurser ambulans och räddningstjänst är utrustade med teknik som möjliggör digital inpassering till fastigheter som är uppkopplade mot Smart passage.  

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Einar Lindquist, tf. vd, einar.lindquist@amido.se 
www.amido.se      

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Einar Lindquist, tf. VD
einar.lindquist@amido.se
www.amido.se

Amido erbjuder en plattform för att administrera passersystem, till framför allt fastighetsbolag och offentliga verksamheter i Sverige och Norden. Bolaget grundades 2008, omsätter cirka 30 miljoner SEK, har 32 personer anställda och huvudkontor i Göteborg.
Amido AB är marknadsnoterat på Spotlight Stock Market (Ticker: AMIDO). www.amido.se

Prenumerera