Amido tecknar avtal med Varbergs Bostad AB

Report this content

Amido och Varbergs Bostad AB tecknar avtal för leverans av Alliera.

Ännu ett bostadsbolag ansluter sig till Amido och vår smarta mjukvara. 
Med implementationen av Alliera följer även vår ACaas-tjänst (Access Control As A Service). 


För Varbergs Bostad AB innebär det:

  • Minimala förskottskostnader
  • Månatlig abonnemangsavgift
  • Lägre underhållskostnader
  • Fjärrstöd och assistans
  • Webbläsarprogram som kan nås var som helst, när som helst
  • Anpassningsbarhet
  • Hög säkerhet 

Avtalet inkluderar även egna databasbackupper och Backstageanvändare, som ger säkert åtkomst till administration av passersystem för ACaaS

Om Varbergs Bostad AB
Varbergs Bostads AB ägs till 100 procent av Varbergs Stadshus AB, som är ett av Varbergs kommun helägda dotterbolag. Varberg är en attraktiv ort med en årlig nettoinflyttning på fler än 700 personer. Nyproduktion av bostadshus är avgörande för kommunens utveckling och Varbergs Bostad AB är en stark och aktiv resurs i det arbetet.
Organisationen är uppbyggd för att ge bra och effektiv service till hyresgäster. Kundkontakter, reparationer, skötsel av utemiljö och löpande skötsel av fastigheterna utförs av egen personal.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Taggar:

Prenumerera