Amidos vd handlar i aktien

Amido vd Johnny Berlic har under året köpt aktier för över 360.000 kronor men nu har även ett par försäljningar registrerats för drygt 6.000 kronor. Vi frågar Johnny vad ligger bakom en sådan handelsstrategi. 

Johnny, du har sedan mars köpt över hundratjugotusen aktier i Amido men enligt en rapportering till Finansinspektionen så har du även sålt aktier i januari, februari och mars. Den sista försäljningen var dagen efter att du köpte aktier. 

- Nästan rätt. Den 17 mars så köpte jag drygt sextusen aktier och den 18 mars såldes fem av mina aktier, men det var inte jag som sålde.

Tråkigt men sant är att jag var ouppmärksam. Jag öppnade en ny kapitalförsäkring i december hos en ny mäklare och flyttade mitt Amidoinnehav dit. Jag märkte sen inte att det drogs avgifter på kontot och att mäklaren automatiskt reglerade dessa genom tvångsförsäljning av Amidoaktier. 

Totalt tvångssåldes det för sextusen kronor i tre olika omgångar. På innehavet så märkte jag inte att aktier försvann.

Men varför dröjde det så länge innan du rapporterad till insynsregistret?

- På det aktuella kontot så gjorde jag inga affärer, Amidoaktierna är ju en långsiktig investering så där tittar jag sällan. Eftersom aktier såldes automatiskt så stod det inte på minus heller. 

Det var inte förrän jag av en annan anledning nyss var inne och tittade på transaktioner som jag såg att det fanns försäljning av Amidoaktier och upptäckte vad som skett. Först trodde jag det var en fråga om ett misstag men mäklaren bekräftade att de helt enkelt hade tvångsförsålt aktierna för att reglera bland annat en månatlig riskränta på nio kronor, därav att de sålde fem aktier. 

Så du är fortsatt positiv till Amido?

- Med trehundrasextiotusen kronor på köpsidan och sextusen på säljsidan i år så är jag nog ganska bullish även om jag är tjurig för att tvångsförsäljningen ens kunde ske. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido
Amido levererar tjänster som ska förenkla passageadministrationen för fastighetsägare. Genom Bolagets egenutvecklade plattform Alliera kan fastighetsägare digitalt ge behörighet och därmed bestämma vem som ska ha tillgång till en fastighet. I Amidos webbaserade plattform Alliera, kan kunder administrera sina passagesystem, tvättstugebokningar och digitala nyckelskåp. Alliera är integrerad med flera leverantörer för inpassage vilket leder till att kunden enbart behöver använda ett system för sin 
administration.


Amido är Frihet, Enkelhet och Säkerhet

Vår vision är administrationsfria och öppna passersystem där du får full frihet att välja det som är bäst för varje dörr. Detta gör vi genom vår plattform Alliera som förenar många olika passersystem så de enkelt kan skötas online genom ett gränssnitt – många fabrikat, ett system.

Alliera används av fastighets- och bostadsbolag, kommuner, lärosäten och landsting samt i industrin.


Prenumerera