Kalmarhem tecknar avtal med Amido

Report this content

Kalmarhem är den största hyresvärden i Kalmar kommun och de har tecknat avtal med Amido för leverans av Alliera. 

Marknadsinformation: Det fyraåriga avtalsvärdet uppgår till 0,6 MSEK.

Kalmarhem utmärker sig i nytänkande och hållbarhetsstrategi vilket har lett till att de är en av landets mest digitaliserade hyresvärdar när det kommer till digitala accesser i fastigheterna. I tätorter börjar passersystem på skalskydd och tvättstugor bli standard men här går Kalmarhem i bräschen och digitaliserar även lägenhetsdörrar samt övriga utrymmen.

Med Alliera får de tillgång till ytterligare automatiseringar och får en smidigare hantering av sina iLOQ-lås på lägenhetsdörrarna i kombinationen med passersystemet Aptus på entréer och tvättstugor.

En bättre automatiserad hantering av accesser minskar administrationstiden och ökar säkerheten för de boende. 

Varför föll valet på Amido?

- Sedan en tid tillbaka har vi sett ett ökat behov av att förenkla administrationen av våra nycklar i alla dess former och när vi nu spänner bågen ytterligare och även digitaliserar låssystemen för lägenheter och gemensamma utrymmen så ställs enkelhet och framförallt säkerhet på sin spets, säger Fredrik Malmström, Digitaliseringsansvarig på Kalmarhem.

- Vi ser ett stort värde i smidigheten och kontrollen som Amido erbjuder genom Alliera. Något som vi helt enkelt ser som ett måste inför framtiden.

- Med stöd av Alliera tar vi ett stort steg mot att optimera flera av våra processer och främjar samtidigt öppenhet och motverkar inlåsningseffekter genom användandet av integrationer i större utsträckning, avslutar Fredrik Malmström.

- Det som varit mest uppfriskande i dialogerna med Kalmarhem är hur de tänkt både nutid och framtid, samtidigt och här kunde Alliera lösa båda bitarna. Det är tacksamt att få träffa och hjälpa kunder som vågar utmana oss, för resultatet blir en ännu bättre tjänst för alla, säger Johan af Kleen, säljare på Amido AB.

Om Kalmarhem
Tillsammans är ett viktigt ord för oss på Kalmarhem. Tillsammans drivs vi av vår vision om att vår verksamhet och våra kunders livsmiljö ska vara hållbar, byggas med nytänkande och ge stolthet. Tillsammans skapar vi hem för alla!

Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Kalmar kommun. Sedan 1950 har Kalmarhem förvaltat, utvecklat och förmedlat hem och lokaler till invånare i Kalmar och de som vill bygga sin livsmiljö här. Med drygt 5 300 bostäder i 21 olika områden är vi den största hyresvärden i Kalmar. Vi erbjuder vanliga bostäder likväl som student-, ungdoms- och trygghetsbostäder. Utöver det har vi ett speciellt ansvar att erbjuda bostäder till grupper med särskilda behov vilket görs i ett nära samarbete med Kalmar kommuns förvaltningar.

Kalmarhem ska erbjuda invånare i Kalmar likvärdiga möjligheter att, oavsett inkomst, bostadsort och social situation, leva i bostäder med god standard till rimliga kostnader samtidigt som vi ska utgöra en så liten belastning på miljön som möjligt. För att lyckas med det har vi ett högt fokus på utvecklingen av fastighetsbeståndet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Köp Amidoaktier till 10% rabatt
Sista dagen att teckna aktier 29 november 2021.

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Med stöd av Alliera tar vi ett stort steg mot att optimera flera av våra processer och främjar samtidigt öppenhet och motverkar inlåsningseffekter genom användandet av integrationer i större utsträckning.
Fredrik Malmström, Digitaliseringsansvarig på Kalmarhem
Det som varit mest uppfriskande i dialogerna med Kalmarhem är hur de tänkt både nutid och framtid, samtidigt och här kunde Alliera lösa båda bitarna. Det är tacksamt att få träffa och hjälpa kunder som vågar utmana oss, för resultatet blir en ännu bättre tjänst för alla.
Johan af Kleen, säljare på Amido AB