Amnode AB offentliggör Information Memorandum, IM

Den 6 december 2017 inleds teckningstiden i Amnode AB:s (”Amnode”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed Bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets hemsida (www.amnode.se) och AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se). Göteborg Corporate Finance (GCF) kommer också göra memorandum och anmälningssedel tillgänglig via GCF:s hemsida (www.gcf.se) under aktuella erbjudanden den 6 december 2017 när teckningstiden inleds.

Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds och kan hämtas på ovanstående hemsidor. Teckningstiden löper till och med den 20 december 2017.

Amnode har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier om ca 9,6 MSEK från ett garantikonsortium bestående av professionella investerare. Huvudägare, styrelse och management har lämnat teckningsförbindelser på totalt ca 3,4 MSEK. Detta innebär att 100 procent av emissionen är fullt ut garanterad och att Amnode kommer att tillförs cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,4 MSEK.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Amnode i samband med företrädesemissionen. Göteborg Corporate Finance AB är finansiell rådgivare åt Amnode i samband med den förestående emissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 2 tr.

Email: ta@mangold.se

Tel: 08-503 015 80 Fax: 08-503 015 51

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Lars Save på telefon 0705 90 18 22 eller e-post: info@amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera