Amnode korrigerar tidpunkt för handel med teckningsrätterna.

Amnode offentliggöra idag emissionsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen. I ett pressmeddelande tidigare idag angavs ett felaktigt datum för handel med teckningsrätterna som härmed korrigeras

Handel med teckningsrätter sker mellan den 5 februari och den 17 februari och inget annat.

Rådgivare

GCF, Göteborgs Corporate Finance AB och Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Amnode AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ), 070 590 18 22, lars.save@saveit.se

 

 

 

 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar