Marknadsmeddelande 15/18 - Sista dag för handel med BTA i Amnode AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, AMNO BTA, är den 16 januari 2018.  

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: AMNO BTA
ISIN-kod: SE0010636449 
Orderbok-ID: 438G
CFI: ESNUFR 
FISN: AMNODE/SH 
Sista handelsdag: 16 januari 2018

Stockholm den 12 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.