Sista dag för handel med BTA 1 i Amnode

Sista dag för handel i Amnode BTA 1, SE0010636449, blir tisdagen den 16 januari 2018.

44 868 884 nya aktier har nu registrerats hos Bolagsverket. Efter registreringen har Amnode totalt 132 092 736 aktier och aktiekapitalet uppgår till 6 604 636, 80 kronor

Nästa ordinarie Amnode publicering är Bokslutskommunikén den 28 februari 2018.

Stockholm 2018-01-12

Styrelsen

Frågor till VD, Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar