Sista dag för handel med BTA i Amnode

Sista dag för handel i Amnode BTA, SE0011310283, kommer att vara fredagen den 10e augusti 2018.

Totalt har 139 558 163 nya aktier nu registrerats. Efter registreringen har Amnode totalt 314 005 867 aktier och aktiekapitalet är 15 700 293,35 kronor.

Nästa ordinarie publicering från Amnode är Delårsrapport Jan-juni och Kvartal 2 2018 den 28 augusti.

Stockholm 2018-07-08

Amnode AB

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, Ordf.

lars.save@saveit.se

+46 705 90 18 22

Om oss

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Prenumerera

Dokument & länkar