Analysguiden: Fortsatt starkt kassaflöde

Hanzas omsättning och rörelseresultat under Q4 2018 kom in lägre än våra förväntningar, även justerat för nedskrivning av ett Core-projekt i Narva, Estland. Men kassaflödet är starkt och förvärvet av Toolfac i Finland kan ge ytterligare hävstång i resultatutvecklingen under 2019. 

Hanza har vuxit till omkring 1570 anställda inklusive nyligen förvärvade Toolfac inom skärande bearbetning i Finland. Sedan 2017 finns en struktur med fem tillverkningskluster varav fyra i Europa och ett i Kina. Koncernen adderade under andra kvartalet 2018 två ytterligare produktionsteknologier.

Hanza nådde ett rörelseresultat på cirka 11 miljoner kronor justerat för engångs-poster) under kv4/2018, jämfört med cirka 9 miljoner kronor kv4 2017 beräknat på samma sätt. I förhållande till vår senaste prognosuppdatering som gjordes den 15 november 2018 låg resultatutfallet i kv4 2017 ytterligare cirka 9 miljoner kronor lägre. Men koncernen hade ett starkt kassaflöde även under kv4 2018 och reducerade sin räntebärande nettoskuld med ytterligare 20 miljoner kronor. Det ska också sägas att resultatet under fjärde kvartalet 2018 påverkades av planerade produktionsbegränsningar.

Vi kommer fram till ett motiverat värde på Hanza-aktien om 18,6 (17,5 kronor i vårt Bas-scenario. Med en känslighetssimulering om +/-15 procent högre eller lägre långsiktig omsättning och resultatgenomslag på det samt +/-0,25% årlig tillväxt från år 2021 (bas-scenario 2,0% tillväxt) varierar Hanza-aktiens motiverade värde från 12,9 (12,4) kronor i ett Bear-scenario till 24,8 kronor (22,8) i ett Bull-scenario. Vi har då räknat med gradvis förbättrad lönsamhet under prognosperioden. En positiv faktor för aktiekurs-utvecklingen är bolagets planerade listbyte till Stockholms-börsens ordinarie lista.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera