Aktieanalys på Invajo - Diversifierade intäktsströmmar och kunder bäddar för fortsatt tillväxt

Report this content

Invajo Technologies AB utvecklar en onlinebaserad mjukvara som används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Dagens lösningar för att hantera deltagare och bokningar är smala och situationsanpassade. Invajos plattform löser detta problem genom att erbjuda en flexibel helhetslösning för hanteringen av digitala event, webinars eller fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag av alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner främst i Sverige men Bolaget är även aktiva internationellt. Invajo står nu inför en potentiellt stark tillväxtsresa, Bolaget har historiskt visat en stigande ARR (Annual Recurring Revenues) och genom lansering av en uppgraderad plattform under 2020 introduceras två nya intäktskällor. Analyst Group estimerar att nettoomsättningen stiger till ca 51 MSEK år 2024 och genom tillämpad målmultipel härledd från en relativvärdering, samt en applicerad diskonteringsränta, motiveras ett fundamentalt nuvärde per aktie om 12,3 kr i ett Base scenario.

 
Läs fullständig aktieanalys här
 
 

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Invajo Technologies. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.  

Prenumerera