• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett bolag med en digital plattform i stark tillväxt och internationell expansion i sikte

Möjlighet att investera i ett bolag med en digital plattform i stark tillväxt och internationell expansion i sikte

Report this content

Gigger Group tillhandahåller en digital gig-plattform inom egenanställning för företag, privatpersoner och bemanningsbranschen. Bolaget kapitaliserar på den växande gig-marknaden genom att erbjuda en fulländad och konkurrenskraftig plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning. Gig-plattformen används primärt för att hantera administration och fakturering mellan egenanställda (s.k. ”giggers”) och uppdragsgivare (företag), men bolaget erbjuder även en rad andra nödvändiga tilläggstjänster. Exempel på tilläggstjänster inkluderar bland annat rekrytering/personalpooler, jobbannonsering och finansiella tjänster såsom fakturaköp och inkasso, vilket bidrar till att göra Gigger till en fulländad plattform som hanterar hela ekosystemet kring en egenföretagares egenanställning. Bolagets användarbas, bestående av egenanställda, utgör också en stark personalpool och rekryteringsbas för företag att hitta och anlita konsulter för uppdrag via plattformen.
 
Gigger fokuserar nu på att bli den ledande aktören
i Sverige och Nordeuropa inom Gig-ekonomin, där ett av bolagets målsättningar är att under 2021 omsätta 100 MSEK med en rörelsemarginal om 5-7 %, vilket kan ställas i relation till dagens pre-money värdering om 41,5 MSEK.

 
”Gigger Group AB tillhandahåller en automatiserad plattform för egenföretagare som vill hantera sin egenanställning mot en låg avgift. Under åren 2018-2020 uppvisade Gigger en imponerande tillväxt om ca 137 % och Bolaget förväntas fortsätta sin tillväxtresa framöver genom att bland annat utöka andelen tilläggstjänster på plattformen samt etablera sig i Storbritannien under 2021. Analyst Group prognostiserar att totala intäkter tills år 2023 stigit till ca 268 MSEK, vilken estimeras öka snabbt till ca 597 MSEK år 2025. Med tillämpad målmultipel härleds ett nuvärde per aktie om 1,7 kr i ett Base scenario.,
säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

 
Tre anledningar till att investera enligt bolaget

  1. Gigger är verksamma på en omfattande marknad som globalt förväntas växa med en tvåsiffrig CAGR fram till år 2023. Bara i Sverige uppges ca 700 000 personer under 2018 ha arbetat inom gig-ekonomin, vilket ger Gigger en stabil grund för att fortsätta ta marknadsandelar på den svenska marknaden.
  2. Gigger har en välutvecklad teknikplattform med ett omfattande utbud för att hantera samtliga element kopplade till att genomföra uppdrag som egenanställd, såsom fakturering, rekrytering och schemaläggning. Fler funktioner och intäktsströmmar skall inkorporeras på plattformen under den kommande perioden, vilket förväntas bidra till att Gigger ytterligare kan öka sin snittintäkt per användare (ARPU) framgent.
  3. En stark värdedrivare i närtid för Gigger är bolagets internationella expansionsplan. Under år 2021 förväntas Gigger lansera sin plattform i Storbritannien, som förväntas kunna dra stor fördel av nya regelverk och lagstiftning som Storbritannien införde gällande gig-ekonomin under april 2020.

Läs mer om Gigger och pågående emission här

Prenumerera