Möjlighet att investera i ett bolag med fossilfria energilösningar och världsledande teknologi

Report this content

Savosolar är ett finskt bolag som designar, utvecklar och säljer värmeenergisystem baserade på solenergi. Bolaget tillverkar världens mest effektiva stora solfångare, och fokuserar på att leverera värmesystem med över 1 000 kvadratmeters solfångararea. Savosolar levererade sitt första värmesystem 2011 och Bolagets större system täcker idag mer än 100 000 kvadratmeter. Genom Savosolars unika teknologi möjliggörs effektiv värmeöverföring tack vare tunna aluminium-profiler som används för direktöverföring av värme. Bolagets strategi, som innefattar stora satsningar inom utveckling för att upprätthålla starka konkurrensfördelar, har som målsättning att bli en global marknadsledare inom högeffektiva värmesystem i industriell skala.
 
Genom pågående företrädesemission om cirka 62 MSEK vill Savosolar öka sin finansiella flexibilitet och kapacitet att möta ökad efterfrågan och leverera större projekt, finansiera den löpande verksamheten samt vidareutveckla teknologin för att bibehålla och utöka Bolagets konkurrensfördelar.

 
”Savosolar har en världsledande position inom solenergi och Bolagets produkter ligger i framkant gällande teknologisk utveckling. Genom att implementera Savosolars energisystem kan kunder minska sina energikostnader och minska klimatpåverkan. Bolaget fokuserar främst på större projekt (> 1 000 kvadratmeter) och genom projektbaserade intäkter säkerställs löpande inbetalningar som samtidigt möjliggör snabb tillväxt. Marknaden för Savosolars segment väntas växa starkt nästkommande år, där marknaden för solfjärrvärme väntas växa med en årlig tillväxttakt om ~12 % fram till år 2025, för att då värderas till 7 mdUSD. Många världsledande länder inom implementering av solfjärrvärme är även Bolagets främsta marknader, där bland annat Tyskland och Frankrike ligger i framkant. Genom att ta in 62 MSEK kan Savosolar fortsätta investera i teknologin för att vidareutveckla Bolagets starka konkurrensfördelar samt finansiera den löpande verksamheten och expansion. Utifrån en Pre Money-värdering om cirka 62 MSEK och Bolagets beprövade teknologi samt marknadstillväxt ges en attraktiv risk reward genom att teckna i emissionen",
säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs mer om Savosolar och emissionen här

Prenumerera