• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett bolag med högteknologiska lösningar för avancerat förarstöd och självkörande bilar

Möjlighet att investera i ett bolag med högteknologiska lösningar för avancerat förarstöd och självkörande bilar

Report this content

TerraNet grundades 2004 med visionen att utveckla kommunikationslösningar för att överbrygga bristande bredbandskapacitet i utvecklingsländer. TerraNet har tidigare historik av att verka inom ett flertalet olika affärsområden och Bolaget var verksamma i tre affärsområden så sent som i mitten av 2018; kommunikation mellan fordon-till-fordon, maskin-till-maskin samt telefon-till-telefon. Under 2018 valde TerraNet att strömlinjeforma sin organisation till att uteslutande bedriva verksamhet inom kommunikation mellan fordon-till-fordon, där huvudfokus är avancerat förarstöd och självkörande fordon.
 
Bolagets affärsidé är att utveckla mjukvara till fordonstillverkare och underleverantörer inom transportbranschen för att därigenom erhålla licensintäkter. TerraNets teknologi för avancerat förarstöd kan användas för en mängd olika typer av fordon, till exempel personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och elscootrar, men även för andra typer av intelligenta transportsystem, exempelvis i miljöer som gruvor, lager och nöjesparker. Bolaget erbjuder också konsult- och systemintegrationstjänster inom positionering och aktiv säkerhet.
 
TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Baserat Analyst Groups gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,9 kr i ett Base scenario.
 
Analyst Group ger tre anledningar till att investera:
 
1. TerraNet är en bra investering för den som vill exponeras mot högteknologiska lösningar för självkörande bilar och avancerat förarstöd, vilket är en enorm marknad i stark tillväxt.
2. TerraNet har byggt upp ett brett nätverk av fordonstillverkare (exempelvis Volvo), leverantörer av aktiv säkerhet (exempelvis Veoneer) och testbanor för självkörande fordon (exempelvis AstaZero), vilka utgör goda referenspartners för TerraNets framtida produktlansering.
3. Teknikskiftet pågår just nu och intresset är stort. Kända förvärv såsom Nutonomy (av Delphi 2017) och Cambridge Telematics, (av SoftBank Vision Fund 2018) som båda förvärvades ”pre-revenue” för 400 respektive 500 miljoner dollar påvisar intresset och potentialen i marknade
 
TerraNet genomför nu en företrädesemission om ca 52,1 MSEK före emissionskostnader, vilken är garanterad till 80 procent. Emissionslikviden avses användas till bland annat ingenjörspersonal för ytterligare produktutveckling och innovationsarbete samt leverans av kundprojekt.
 
Läs mer om emissionen här
Lär aktieanalys här

Prenumerera