Möjlighet att investera i ett bolag med starka synergier och spännande värdedrivare i korten

Report this content

Euroafrica Digital Ventures, bestående av dotterbolagen Kupatana och Social Media Lab, är ett tillväxtbolag som äger och tillhandahåller plattformar med tillhörande tjänster inom digital media i Norden samt tillväxtmarknader i Östafrika. Digital marknadsföring i Europa har ökat med 18 % per år sedan 2006 och överstiger nu 600 miljarder kronor i reklamköp årligen. Euroafrica ser en liknande utveckling de kommande åren i Östafrika, dock från en mycket lägre nivå, där bolaget nu har en bra möjlighet att genom starka synergier mellan sina tjänster och dotterbolag kunna kapitalisera på den rådande trenden. Euroafrica genomför nu en IPO om 20 MSEK med teckningsperiod fram till 22 mars.
 
Euroafricas VD Philip Ebbersten ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera
 
1. Euroafrica är ett vinstdrivande bolag, etablerat i Norden, med hundratals kunder och som besitter spetskompetens inom digital media.

2. Bolaget är marknadsledande med sin digitala marknadsplats i Tanzania, en marknad bestående av 60 miljoner människor.

3. Förvärvet av Social Media Lab innebär flertalet synergier inom koncernen, kompetensmässiga såväl som tekniska, som möjliggör kraftiga framtida tillväxt framgent.
 

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

Euroafrica Digital Ventures är ett tech-bolag inom digital media med fotfäste i Norden och Östafrika. Bolaget tillhandahåller dels en marknadsföringsplattform för digital media, Social Content, samt en digital marknadsplats, Kupatana, som är Tanzanias största köp- och säljsajt. Genom förvärvet av Social Media Lab under H2-20 och de medförda synergieffekterna, i kombination med en kommande E-handelslösning för Kupatana, estimerar Analyst Group stark tillväxt för Euroafrica framgent. Med en applicerad målmultipel om P/S 3x på 2021 års estimerade omsättning om ca 28 MSEK, motiveras ett värde per aktie om 8,2 kr i ett Base scenario. (Teckningskurs i pågående noteringsemission är om 6,4 kr per aktie.)
 

Inom Euroafrica-koncernen ingår dotterbolagen Social Media Lab och Kupatana

Social Media Lab tillhandahåller konsulttjänster, där kunder får hjälp med kreativa koncept, digitala medieköp, design, system samt webbutveckling. Därtill har SML utvecklat en SaaS-plattform, Social Content, som förenklar och effektiviserar planering av annonskampanjer i alla de stora digitala kanalerna, så som Facebook och Google. Förutom att plattformen möjliggör att i realtid justera såväl som optimera kampanjinnehåll så får kunder därtill automatiskt en sammanställd rapport över kampanjens resultat, samt så kan betalningar för alla de olika kanaler som blir exponerade göras inom kort. I dag vänder SML sig främst till nordiska kunder, med huvudfokus på Sverige, men har även internationella kontakter runtomkring Europa. Kunder som använder Social Content idag är till exempel bolag som Peab, Filmstaden och Ledarna. Ambitionen är att därutöver lansera plattformen i Östafrika, samt öka penetrationen i Europa, två marknader som uppvisar stark tillväxt.

Kupatana är en köp- och sälj plattform som möjliggör en marknadsplats för företag och privatpersoner att lägga upp enskilda annonser för produkter de avser att sälja, som sedan exponeras mot tusentals potentiella köpare. I svenska mått kan Kupatana liknas med Blocket, och fram till dags dato är Kupatana den marknadsledande köp och sälj-sajten i Tanzania, en marknad bestående av 60 miljoner människor. EuroAfrica ämnar därutöver uppdatera Kupatanas plattform för att möjliggöra bland annat E-handel för företag, vilket således öppnar upp en helt ny marknad för Kupatana och ökar försäljningspotentialen markant. Tjänsten kommer innebära att Kupatana säljer produkter åt företagen som ansluter sig till plattformen, via en white label-lösning, vari Kupatana kommer sköta ordermottagning, betalningslösningar, logistik samt övrig administrativ support. Här kommer även Social Content in i bilden som ett ytterligare produkterbjudande så att de kunder som ansluter sig till Kupatana kan få de verktyg som behövs för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut med sina produkter via digital media.
 
Läs mer om Euroafrica och IPOn här
 
 

Prenumerera