• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett branschledande teknikbolag som ska växa både organiskt och genom fler förvärv

Möjlighet att investera i ett branschledande teknikbolag som ska växa både organiskt och genom fler förvärv

Report this content

Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (“H&D Wireless”, ”HDW” eller “Bolaget”) utvecklar och säljer moduler, system och tjänster som möjliggör uppkoppling, positionering och övervakning av processer inom industrin som är fysiska t.ex. utrustning, verktyg, inventarier och människor. Tekniken gör det möjligt att med hjälp av AI analysera, automatisera och effektivisera flöden och processer inom en rad områden. H&D Wireless har på kort tid vunnit en stark position inom realtidspositioneringstjänster för Industri 4.0 i Sverige med piloter i löpande produktion hos två stora verkstadsbolag, inför deras digitalisering samt vidare börjat leverera volymproduktion av nya radiomoduler efter en kraftig ökning av Design-Ins hos IoT-kunder.
 
Under 2019 har H&D Wireless även förvärvat majoriteten av aktierna i MVV Holding AB (”MVV”). Bolagens erbjudanden kompletterar varandra väl och förväntas ge goda synergier. MVV konsolideras från Q2-19 och H&D Wireless-koncernen beräknar en omsättning om 50 MSEK på rullande 12 månaders basis med förvärvet inkluderat. Till teckningskursen 3,50 kr per unit (en (1) unit innehåller en (1) aktie samt en (1) vederlagsfri teckningsoption) och en rullande omsättning om 50 MSEK, värderas H&D Wireless till P/S 2.3 och EV/S 1.7, inkl. pågående företrädesemission. Med tanke på en snart påfylld kassa, tillkommande förvärv, fortsatt momentum i grundaffären och en marknad som befinner sig i en kraftig tillväxt, kan det argumenteras för att det finns utrymme för uppvärdering i aktien från nuvarande nivåer.
 
MVV grundades 1990 och har sedan starten levererat kvalificerade produkter och tjänster inom effektiva industrialiseringsprocesser. Bolaget är en nischad leverantör med fokus på globala kunder, i första hand verksamma inom fordonsindustrin. Bland bolagets kunder kan nämnas Volvo AB, Volvo Car Corporation AB, Parker Hannifin AB, Borg Warner AB och Nevs AB.
 
H&D Wireless VD Pär Bergsten ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:
 
1. H&D Wireless bedömer marknadens storlek i norden till 3–6 miljarder kronor för tjänster och produkter kopplade till Industry 4.0, där vi har en ambition att ta en betydande marknadsandel. Bruttomarginalen beräknas till mellan 40–80% beroende på komplexitet och kundsegment. GEPS for Industry är redo för lansering efter ett flertal utvärderingar framförallt inom 2 stora svenska verkstadsbolag och redan 10 installationer med 2000  objekt.
 
2. Andra affärssegment har visat intresse där GEPS plattformen anpassas på samma sätt som för GEPS for Hospitality som är installerad hos Exploria lekcenter och GEPS for Yard Management som installeras hos Keolis Sverige under andra kvartalet 2019. Bland annat byggsektorn visar intresse för GEPS plattformen genom det samarbetsprojekt för säkerhet som drivs tillsammans med Skanska och Microsoft.
 
3. Förvärvet av MVV Holding AB (publ). H&D Wireless är glada för att haft möjligheten att förvärva detta företag. Ett fint företag med stor potential där bolagens samlade potential är bedömd att vara väsentligt större tillsammans än var för sig. Marknaden för IoT och ”Connectivity” förväntas växa exponentiellt inom de kommande åren. Genom att förvärva och utveckla andra bolag kan betydande synergier uppnås i ökade kundrelationer, förbättrade produkter samt ökad gemensam kompetens inom samma verksamhetsområde.
 
H&D Wireless genomför nu en emission där målet är att vidareutveckla och växa affären från ett tidigare starkt fokus på volymbaserad försäljning av hårdvara och moduler till att samtidigt fokusera på leveranser av system, tjänster och hela projekt. 
 
Kort om erbjudandet
 
Teckningsperiod: 26 mars – 12 april.
Teckningskurs: 3,50 kr.
Tecknings- och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om 1,5 MSEK från VD Pär Bergsten samt emissionsgarantier om ca 10 MSEK. Således är emissionen säkerställd till cirka 43 %.
 
Läs memorandum här
Läs teaser här
Se videointervju med VD här

Prenumerera