• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett globalt tillväxtbolag som är marknadsledande inom digital marknadsföring

Möjlighet att investera i ett globalt tillväxtbolag som är marknadsledande inom digital marknadsföring

Report this content

Ayima är ett snabbväxande konsultföretag som erbjuder sina kunder strategier, metoder och tjänster relaterade till digital marknadsföring. Sedan starten 2007 har Ayima genomfört en omfattande tillväxtresa, där omsättningen växt med en årlig tillväxttakt om cirka 27 % perioden 2009–2018. Under majoriteten av Bolagets historia har Ayima uppvisat god lönsamhet och samtidigt visat på en imponerande tillväxt. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 41 % till att uppgå till 183 MSEK.
 
Ayima har utvecklat flera avancerade system och stödfunktioner för bland annat sökmotoroptimering, Pay-per-click och för marknadsföring via sociala medier. Ayima arbetar med egenutvecklade mjukvarusystem vilka utgör mycket kraftfulla verktyg i Ayimas samarbeten med kunder. Bland dessa återfinns Ayimabot, som dagligen söker igenom cirka 40 miljoner hemsidor i syfte att optimera marknadsföringen. Totalt har fler än 200 000 Search Engine Marketingexperter använt Bolagets egenutvecklade verktyg.
 
Ayimas kunder är företrädesvis storra bolag med ett flertal Fortune 500-bolag däribland British Airways, Verizon, Johnson & Johnson och O2. I Sverige kan högprofilerade kunder såsom Bonnier och Klarna nämnas.
 
I en intervju med Analyst Group ger VD Mike Jacobson fem anledningar till att investera:
 
1. Ayima har lång erfarenhet och den egenutvecklade kraftfulla mjukvaruplattform medför att Ayima är marknadsledande inom digital marknadsföring. Flertalet av Ayimas kunder är representerade på Forbes Fortune 500-lista.
2. Ayima verkar på en marknad med god underliggande tillväxt, och har med sina olika affärsområden ett starkt helhetserbjudande inom digital marknadsföring.
3. Expansionen till Nordamerika börjar generera bra lönsamhet – under det senaste året uppgår presenterat avtalsvärde på marknaden till 38 MSEK.
4. Med befintlig omsättningsnivå och initierat besparingsprogram räknar Ayima med lönsamhet redan under andra kvartalet 2019 och kontinuerlig lönsamhet därefter.
5. Ayima erbjuder en för sina kunder affärskritisk tjänst, vilket medför långsiktiga relationer med stabila kassaflöden och hög retention rate (80 %).
 
Den genomsnittliga intäkten per kund och månad uppgår till cirka 150 TSEK, och den genomsnittliga kunden stannar hos Ayima i cirka 60 månader.
 Detta innebär att den förväntade livstidsintäkten för varje ny kund uppgår till cirka 9 MSEK. Under inledningen av 2019 har Ayima signerat avtal med 25 globalt verksamma aktörer, vilket, givet samma egenskaper som hos tidigare kunder, innebär en förväntad livstidsintäkt om 225 MSEK. Detta är att jämföra med Ayimas omsättning under 2018, som uppgick till cirka 180 MSEK.
 
Det långsiktiga arbetet medför att Ayima ges möjlighet att kontinuerligt öka intäkten per kund, delvis genom korsförsäljning mellan befintliga affärsområden, men också genom merförsäljning i form av befintliga och nyutvecklade produkter. I dagsläget förlängs cirka 80 % av Ayimas nuvarande avtal automatiskt, medan resterande 20 % kräver någon form av manuell förlängning i form av t.ex. omförhandlingar av pris eller dylikt.
 
Ayima genomför nu emission med teckningsperiod fram till 15 maj. Det huvudsakliga motivet till nyemissionen är att Bolaget ser stor potential till att etablera sig ytterligare på befintliga geografiska platser med sina produkter och tjänster. Med hjälp av emissionslikviden vill Ayima bland annat stärka balansräkningen, möjliggöra potentiella förvärv och investera i Bolagets framtida tillväxt för att kapitalisera på den underliggande starka marknadstillväxten.
 
Läs Teaser här
Teckna online här
Se intervju med VD här
Läs aktieanalys här

Prenumerera