Möjlighet att investera i ett GreenTech-bolag som adresserar marknaden för elbilsladdning

Report this content

ChargePanel AB grundades 2014 och erbjuder en mjukvaruplattform för laddningssystem för elfordon, vilken ämnar komplettera den befintliga laddningsinfrastrukturen och enklare möjliggöra övergången till e-mobilitet, för att på så sätt förenkla laddningsprocessen för ägare av eldrivna fordon. Bolaget är således ett GreenTech-bolag som strävar efter att ha en positiv miljöpåverkan med sin kärnverksamhet, och genom att förbättra EV-ägarnas användarupplevelse avser Bolaget att påskynda övergången från fossildrivna fordon. Den tekniska mjukvaruplattformen möjliggör för Bolagets B2B-kunder att organisera och driva deras nätverk av laddningsstolpar på ett effektivt sätt – ta betalt, organisering samt kommunicering med laddpunkterna, oavsett om dessa är placerade i hemmamiljö, på arbetsplats eller utmed vägen. Kunderna kan med Bolagets system själv bestämma om dennes laddpunkter ska vara privata eller publika, ha tillgång till e-roaming för ökad tillgänglighet och intjäningsmöjlighet, samt välja språk. SaaS-lösningen följer Open Charge Point Protocol (OCPP) vilket möjliggör integration mot andra öppna nätverk, vilket i sin tur möjliggör införandet av nya hårdvarualternativ, det vill säga laddningsstolpar, som kan ansluta sig till befintlig infrastruktur. Detta är nödvändigt för att slutanvändarna inte ska behöva växla mellan flertalet applikationer och operatörer vid EV-laddning utanför hemmet.

Bolagets molnbaserade plattform kan delas upp i tre olika produkter; ChargePanel Enterprise riktad till white label-köparen, ChargePanel Cloud riktad till white label-köparens kunder och ChargePanel Connect riktad till den slutliga appanvändaren tillika den som laddar sitt fordon. Utöver detta erbjuder Bolaget en tilläggstjänst till Enterpriselösningen – Fleet Management – vilken innehåller funktioner med vilken man kan sköta hantering och bevakning av ett företags fordonsflotta.

Bolaget verkar för närvarande i Sverige, Norge och Storbritanien men har antagit en tillväxtstrategi som inkluderar alla världsdelar innan utgången av år 2025. I Bolagets tillväxtstrategi är det uttalat att växa med kunderna in i nya geografiska marknader, det är därför viktigt för ChargePanel att teckna rätt strategiska avtal med företag som, med sin storlek och geografiska närvaro, kan vara med och uppfylla tillväxtstrategin. ChargePanel verkar även på en starkt växande marknad – marknaden för elbilsladdning – som växer snabbt med en förväntad global årlig tillväxt (CAGR) om ungefär 27 % mellan år 2020 till år 2027.

ChargePanel avser nu att noteras på Nasdaq First North Growth Market Sweden där Bolaget genom en nyemission om ungefär 24,9 MSEK vill accelerera sin tillväxtstrategi. För att genomföra denna krävs kapital för investeringar i framförallt fler utvecklare, säljare, marknadsföring samt kundtjänstmedarbetare. Det kommer vara avgörande för Bolagets framgång att en hög hastighet kan bibehållas i utveckling av nya funktioner och marknadsföring av tjänsten för en effektiv expansion. Chargepanel avser också ha en ekonomisk buffert som ska fungera som kassa om förutsättningarna för en snabbare expansion än vad Bolaget planeras ges.

Läs mer om ChargePanel och IPOn här

Prenumerera