• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett högteknologiskt bolag inom nanoteknologi med stark tillväxt och globala storkunder

Möjlighet att investera i ett högteknologiskt bolag inom nanoteknologi med stark tillväxt och globala storkunder

Report this content

Obducat utvecklar och levererar produkter med innovativ teknologi där fokus ligger på processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer samt beläggning av ytor med olika material. Obducat tillhandahåller såväl processkunskap som processutrustning för användning vid massproduktion samt vid forskning och utveckling. Exempel på vad nanostrukturerna kan användas till är optiska och fotoniska komponenter såsom AR/VR-produkter, laserkomponenter för ansiktsigenkänning, medicinska komponenter för ”drug delivery” såväl som LED-displayer.
  

Obducats kunder utgörs av flera Fortune 500-bolag, exempel på kunder som är publika är exemplevis Sony, II-Vi Inc., Hamamatsu Photonics, Infineon, Sorrento Therapeutics, Huawei, First Sensor, Fraunhofer.
 

Bolaget genomför nu en företrädesemission om ca 32,5 MSEK på 1,85 kr i teckningskurs för att ha förutsättningarna att kunna växa med den förväntade återhämtningen i marknaden och för att planerade investeringar i förstärkning av försäljningsorganisationen, produktutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund ska kunna genomföras enligt plan.
  

Megatrender i Obducats favör
 

Nanoteknologimarknaden är än så länge en relativt ung och oexploaterad marknad, men förväntas ha en stark tillväxt framgent, drivet av flera globalt rådande trender. Exempel på sådana drivande trender är:

- Snabb urbanisering, vilket skapar ett behov av så kallade smarta städer.
- Klimatförändringar, vilket ställer krav på mer effektiva metoder för att framställa förnyelsebar energi.
-
En åldrande befolkning, vilket ställer krav på lägre sjukvårdskostnader.
-
Teknologiska genombrott, där AR, VR, och MR kommer att växa och finna nya användningsområden.
  

Utdrag ur aktieanalys publicerad den 6 december av Analyst Group:
 

”Bolaget har på rullande 12 månader visat en mycket stark omsättningstillväxt, om 140 %, drivet av en stark orderingång. Obducats förutsättningar för att växa omsättningen framgent bedöms goda, då Bolaget väntas kapitalisera på flera megatrender såsom AR och VR och förnyelsebar energi. För helåret 2019 estimerar Analyst Group därför en omsättningstillväxt om ca 247 %. För helåret 2020 förväntas omsättningen fortsätta växa drivet av en stark orderbok, och estimeras stiga med 20 %. Med detta som bakgrund sätts en P/S målmultipel om 2,9x för år 2020, vilket baserat på estimerad tillväxt och relativvärdering, motiverar ett pris per aktie om ca 3,4 kr i ett Base scenario.
 

Läs mer om Obducat och emissionen här

Prenumerera