• news.cision.com/
  • Analyst Group/
  • Möjlighet att investera i ett innovativt bolag där hälsotrender möjliggör tillväxt på internationella marknader

Möjlighet att investera i ett innovativt bolag där hälsotrender möjliggör tillväxt på internationella marknader

Report this content

EatGood är ett svenskt bolag som utvecklat en ugn, Lightfry, som möjliggör fritering av matprodukter med hjälp av ånga och varmluft utan att ge avkall på smak, utseende och konsistens. Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter, mindre skadligt alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta maträtter på ett mer hållbart sätt. Det medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma.
 
Bolagets huvudprodukt, Lightfry, är en ugn som baseras på varmluftsteknik. Ugnen är designad för professionell användning och säljs till kommersiella kunder som till exempel restauranger, snabbmatskedjor, skolor, sjukhus och personalmatsalar. Lightfry har funnits på marknaden i cirka åtta år, men har under åren utvecklats med bland annat förbättrade funktioner, ökad driftsäkerhet och en snyggare finish.
 
EatGoods VD ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:
 
1. Stor marknad för Eatgoods produkter till följd av större hälsomedvetenhet inom kost runt om i världen.
2. Få konkurrerande produkter för luftfritering inom kommersiella kök gör det möjligt för Eatgood att ta marknadsandelar.
3. Bolaget bedömer efter samtal med kunder i USA att försäljningsvolymen kommer öka avsevärt de kommande åren.
 
Bolaget tillämpar idag en ren försäljningsmodell där en ny Lightfry har ett listpris i Sverige på 98 900 SEK och på export 9 900 euro. Bruttomarginalen uppgår till cirka 30 - 50 procent. Bolaget lämnar en rabatt på cirka 30 - 40 procent på listpris till distributörer. I Bolagets intäktsredovisning tas intäkter upp netto efter avdragen rabatt till distributörer.
 
Bolaget bedömer att eftermarknad och support över tid kommer växa och utgöra en betydande del av Bolagets intäkter och med god lönsamhet. För närvarande är dock intäkterna från eftermarknad och support relativt begränsade i förhållande till maskinförsäljningen.
 
2018 omsatte bolaget 10,2 MSEK, vilket var en kraftig ökning från 1,4 MSEK år 2017. Tillväxten har bland annat kommit från en stor order från Bolagets återförsäljare i USA.

Eatgood genomför nu en nyemission om cirka 9,4 MSEK för att förstärka bolagets finansiella ställning och ta tillvara på tillväxtmöjligheter.
 
Information om emission
 
Läs Memorandum här
Anmälningssedel här
Se intervju med VD här

Prenumerera