Möjlighet att investera i ett skalbart FinTech-bolag med flera väldiversifierade intäktskällor

Report this content

Plexian AB är ett FinTech-bolag som verkar inom segmenten elektroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitetslösningar, där Bolaget har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partnerbolag med stora medlemsdatabaser, exempelvis Fitness24Seven med cirka 300 000 medlemmar som Plexian ingått avtal med, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge Visa. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen ingår Plexian överenskommelser med olika säljare av produkter och tjänster om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge. Det monetära värdet skapas vid användning av Edge vilket sedan delas mellan samtliga intressenter; partnerbolaget, säljaren, konsumenten och Plexian.
 
Modellen balanserar intressena hos konsumenter, säljare och partners genom att erbjuda konsumenter skräddarsydda erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid köp, s.k. cashback, bistå säljare i att nå de mest relevanta kunderna till en kostnad som uppstår först vid försäljning samt förse partners med en plattform för att kapitalisera på användardriven data. Plexians affärsmodell gynnar därmed samtliga parter och skapar en, för marknaden, unik ”win-win-win”-situation.
 
Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar

 
Plexian AB är ett FinTech-bolag med en färdigutvecklad plattform och ett första partnersamarbete på plats med 300 000 medlemmar. Under 2021 handlar det för Plexian om att utveckla samarbetet och öka antalet användare av betalningsplattformen Edge, parallellt med att ansluta ytterligare partners och nya användare. Givet ett bra grundarbete under 2021 kommer det skapa förutsättningar för att från år 2022 fokusera fullt ut på tillväxt och stigande marginaler. Tills år 2023 estimerar vi att omsättningen har stigit till ca 86 MSEK, vilket utifrån en viktad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 7 kr per aktie i ett Base scenario. Teckningskurs i noteringsemissionen är 5 kr per aktie.
 

Siktet är nu inställt på att öka antalet användare genom att skala upp Bolagets befintliga samarbete med Fitness24Seven, ingå nya partnerskap på den svenska marknaden samt även parallellt etablera kapacitet att kunna leverera en gränsöverskridande produkt baserad på partneravtalen. Plexians intäkter drivs idag till största delen via kommission från de säljare som ställt ut erbjudandena, och i takt med att kundportföljen mognar kommer även Plexian kunna börja erbjuda krediter i form av s.k. Buy- Now-Pay-Later (BNPL) erbjudanden, vilket avses lanseras under H2-21. Detta, tillsammans med kommission från säljare, möjliggör en skalbar försäljningsökning.
 
Plexian ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera
 

1. Plexian kan genom sin affärsmodell rekrytera användare till Edge på ett mycket effektivt sätt och till en relativt sett låg kostnad vilket skapar stora tillväxtmöjligheter.
 

2. Plattformen Edge lanserades i första partnerskapet i slutet av 2020 och omfattar initialt 300,000 svenska medlemmar.
 

3. Plexian utgår från en redan etablerad relation och ger partnern en möjlighet att bygga såväl lojalitet som intäkter. Det genom partnern redan etablerade gränssnittet med användaren ger möjligheter att snabbt växa användarbasen i Sverige genom kommande partnerskap såväl nationellt som internationellt.
 

Läs mer om Plexian och IPOn här

Prenumerera