Möjlighet att investera i ett världsledande bolag som adresserar megatrender

Report this content

SHT Smart High-Tech AB är ett bolag med inriktning mot att ta fram nya värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på kylning av elektronik, processorer, grafikkort, lysdioder, samt andra värmekänsliga och värmeintensiva produkter. Detta är något som krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestanda elektronik som är mindre, snabbare och lättare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt. Bolaget erbjuder högpresterande grafenförstärkt material och tillhörande process know-how. Framförallt har SHT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial ”Thermal Interface Material”, kallat TIM, för elektronik och kraftmodulkylning, som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led med produkten SHT-GT. GT-serien finns tillgänglig i olika versioner med olika prestanda.
 
STH har under 2020 tecknat ett utvecklingsavtal med en kinesisk världsledande kund
inom telekomutrustning, konsumentelektronik och 5G mobiltelefoni med mål att framställa en produkt till kundens produktplattform, utöver detta har STH erhållit ett fyrtiotal utvärderingsorder från 18 olika företag, av vilka några är bland de största internationella företagen inom telekomindustrin, fordonselektronikbranschen, LED och halvledarindustrin. Med anledning av utvecklingsavtalet har Bolaget etablerat ett dotterbolag i Kina som kontrolleras till 73,6 % av SHT, vilka står för know-how, medan huvuddelen av kapitalet finansieras av kinesiska investerare.

Försäljning sker till internationella världsledande företag, i huvudsakligen tre huvudmarknader; Kina/Japan, EU samt USA för integration inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen. Bolagets vision är att bli en globalt ledande leverantör i världen av lösningar för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom en hög grad automation i kombinationen med Bolagets patenterade tillverkningsteknologi. Genom SHTs investeringar i automation har Bolaget på kort tid ökat sin kapacitet med 400 % och gått ifrån en halvautomatisk produktionslina till en mer helautomatisk lina. SHT inser dock att potential finns till att ytterligare förbättra produktionen genom mer automatisering och har under 2021 skalat upp produktionen ytterligare.
 

”En investering i SHT ger en spännande exponering mot en starkt växande marknad och möjligheten att få vara med på en resa med ett bolag som bidrar till ett hållbart samhälle. SHT har en affärsidé som ligger helt rätt i tiden och som ett resultat av trenden mot kraftfullare och mindre elektroniska produkter förväntas TIM marknaden att växa om 8 till 10 % (CAGR) mellan år 2018 och år 2025. Bolaget har utvecklat ett material som står sig starkt jämfört med närmaste konkurrent och då SHT dessutom erbjuder kunder skräddarsydda produkter får konkurrenter svårt att ersätta SHTs produkt. Byggandet av tillverkningsenhet i Kina gör även att SHT uppfyller marknadens fokus på korta ledtider och supply chain. Analyst Group anser att SHT står i startgropen för en spännande tillväxtperiod då Bolaget är världsledande i en högteknologisk bransch inom nanobaserat grafenförstärkt TIM material, där en stark värdedrivare framöver anses vara SHTs genombrottsorder i Kina vilket förväntas öppna fler dörrar. Sammantaget anser Analyst Group att SHT:s konkurrenskraftiga produkt, Bolagets utvecklingsavtal i Kina och den starkt växande TIM marknaden mynnar ut i en attraktiv risk reward i aktien”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.
 
Läs mer om SHT och IPOn här

Prenumerera