Vici iGAMING genomför nyemission om cirka 10 MSEK

Vici iGAMING AB genomför en publik nyemission riktad till allmänheten som tillför Bolaget cirka 10 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

 
Vici iGAMING grundades av personer som tillsammans har mycket omfattande erfarenheter och tidigare framgångar i digitalt entreprenörskap, iGamingindustrin och finansbranschen. Bolaget befinner sig i spetsen av den moderna affiliateindustrin och optimerar leadsgenerering till iGamingoperatörer. Vici iGAMING har som målsättning att bli en ledande aktör på den europeiska affiliatemarknaden.
 
Efter att nyligen ha lanserat Bolagets första affiliatehemsida och även tecknat affiliateavtal med iGamingaktörerna ComeOn och Betsson, står Vici iGAMING nu redo för en aggressiv expansion i Norden, Storbritannien, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Italien. Bolaget har under den senaste tiden framgångsrikt rekryterat ett antal branschledande digitala marknadsförare, innehållsskribenter och systemutvecklare.
 
Motivet till Erbjudandet är att vidareutveckla Vici iGAMING in i en kommersiell fas och från att huvudsakligen ha varit ett utvecklingsbolag till att bli ledande inom den europeiska affiliatemarknaden till iGamingindustrin.
 
Med Bolagets omfattande satsning på kraftig expansion på den europeiska marknaden siktar Vici iGAMING på att under andra halvåret år 2021 inneha en internationell portfölj av affiliatehemsidor som tillsammans konverterar över 4 000 hemsidebesökare i månaden. Genom att främst ta betalt i form av andelar av de framtida vinster som konverterade spelare ger iGamingoperatörers, så kommer en sådan utveckling att skapa omfattande och stabila intäkter. Inom en treårsperiod siktar Bolaget på att omsätta över 50 MSEK, med en rörelsemarginal före avskrivningar högre än 85 %. Intentionen är att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market inom 8–10 månader.
 
Emissionslikviden avses att i huvudsak att användas till:

  •  Marknadsföring i syfte att uppnå en ökad trafik på affiliatehemsidor.
  •  Analys av trafik på affiliatehemsidor.
  •  Utveckling av ytterligare affiliatehemsidor.
  •  Rörelsekapital för att accelerera Bolagets marknadsexpansion.

Erbjudandet i sammandrag 
 
Teckningskurs: 7,60 SEK per aktie.
 
Teckningspost (antal aktier): Aktier tecknas i poster om 750 aktier och därefter i jämna 50-tal.
 
Teckningstid: 5-20 juni 2019.
 
Likviddag: 26 juni 2019.
 
Emissionsbelopp vid fullteckning av Erbjudandet: Cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
 
Värdering, innan Erbjudandet: 19 MSEK.
 
Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedel finns tillgängligt på Eminova Fondkommission AB:s hemsida www.eminova.se.
 
Så här investerar du:

Digital anmälan BankID > 

 
Anmälningssedel >
 

 
Teaser >
 

 
Memorandum >
 

Prenumerera