Finansiell oro kräver långsiktighet och fokusering

Report this content

Finansiell oro kräver långsiktighet och fokusering Andra AP-fonden redovisar för första halvåret 2002 ett förvaltningsresultat på - 9,3 %, vilket är samma som fondens jämförelseindex. Resultatet förklaras av den fortsatt negativa utvecklingen på världens aktiemarknader. Fondförmögenheten uppgick vid halvårsskiftet till 124,3 mdkr, inklusive inflöden på ca 4 mdkr. Motsvarande värde på fondförmögenheten uppgick vid föregående årsskifte till 133,5 mdkr. Minskningen i fondförmögenheten är dock i allt väsentligt orealiserad. - Det känns naturligtvis inte tillfredsställande att, till följd av fallande börskurser, behöva redovisa ett minusresultat för det första halvåret. Samtidigt är det viktigt att understryka att vår placeringshorisont är tio år eller mer, varför betydelsen av ett enskilt börsår bör vara relativt begränsad. I dagens oerhört turbulenta marknad gäller det att mer än någonsin att fokusera på den strategi vi lagt fast för vår långsiktiga förvaltningsverksamhet. I den strategin är en relativ hög andel aktier ett naturligt inslag eftersom allt talar för att aktier långsiktigt ger en bättre avkastning än räntebärande instrument, säger Lars Idermark, VD för Andra AP-fonden. - För ytterligare kommentarer, kontakta gärna Lars Idermark eller Andra AP- fondens informationsdirektör, Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00. Andra AP-fondens halvårsrapport presenteras på en telefonkonferens idag, tisdag den 27 augusti kl 10.00. För att delta ringer du 08 598 062 65 och blir då automatiskt inkopplad till telefonkonferensen. Välkommen att delta! Halvårsrapporten och ett presentationsunderlag kan hämtas på fondens hemsida, www.ap2.se från kl 9.00. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar