Analysguiden: Inleder året starkt med omsättningsrekord

Report this content

Angler Gaming växer omsättningen med 38,6 procent till 13,5 miljoner euro under årets första kvartal. Det är en ny toppnotering. Analysguiden behåller motiverat värde på 36 kronor. 

Nytt rekordkvartal i omsättning

Angler Gaming fortsätter på samma tema som tidigare och sätter nytt rekord i intäkter under första kvartalet. Omsättningen landade på 13,5 miljoner euro, vilket motsvarar en 38,6 procentig ökning från samma kvartal 2020. Rörelseresultatet landade på 3,8 miljoner euro (2,9), vilket innebär en rörelsemarginal på cirka 28 procent (29,4). De operativa kostnader för kvartalet, exkluderat avskrivningar, uppgår till cirka 1,5 miljoner euro (1,4), där största ökningen är hänförlig till något högre personal- och externa kostnader. Resultatet för kvartalet landar på 3,3 miljoner euro (2,4), vilket motsvarar en nettomarginal på 24,7 procent (25).

Sportbok närmar sig lansering 

Bolaget har nu valt leverantör av den tidigare aviserade sportboken, som kommer att levereras av BetBy. Full fokus framöver kommer vara integrering och lansering av denna för att stå redo inför den stundnade sportfyllda sommaren med bland annat UEFA Euro 2021. Ett team är redan inrättat som arbetar aktivt med marknadsföring, produkterbjudandet och kundlojalitet för det nya affärsområdet. Rapporten framhåller att allt fokus kommer ligga på sportboken framöver och tidigare aviserade B2B partnerskap kommer troligt skjutas på tills denna är färdiglanserad. Detta affärsområde har potential att skapa stark tillväxt under året, särskilt beaktande de många sportevenemang vi står inför de kommande två åren. Allt att döma så ser pandemin ut att avta, vilket bör öppna upp för större evenemang framöver.

Reagerar snabbt på förändrade kundbeteenden

Rapporten framhåller hur spelaraktiviteten och intäkterna minskade från mitten av mars till slutet av april jämfört med resterande första kvartalet. De genomsnittliga dagliga nettospelintäkterna för april uppges vara 14,7 procent lägre än första kvartalet som helhet, dock ändå 45,5 procent högre än samma period förra året. Bolaget uppger i rapporten att denna utveckling vände i maj, genom starkt fokus från gruppen på existerande spelare. Det återstår att se hur utfallet blir det andra kvartalet på intäkterna i stort, men indikationer från rapporten är att bolaget lyckats snabbt vända på utvecklingen. Ett rimligt antagande är att den oerhört starka tillväxt som branschen upplevt under pandemin avtar något nu när restriktioner lättas. Ett tydligare fokus på existerande spelare, kombinerat med den inom kort lanserade sportboken, har potential att motverka denna utveckling. 

Tillväxtcaset fortsatt starkt

Bolaget lämnar första kvartalet med en kassa på cirka 11 miljoner euro och kassaflödet under kvartalet har uppgått till cirka 1,4 miljoner euro. Balansräkningen är därmed fortsatt stark vilket öppnar för investeringsmöjligheter framöver. Våra tidigare analyser talade om en omsättning för helåret 2021 på 60,8 miljoner euro, vilket i praktiken innebär att kommande tre kvartal bör i genomsnitt inbringa 15–16 miljoner euro. Trots ambitiösa mål ser vi ingen anledning här och nu att ändra estimaten och står fast vid att stark tillväxt kommer uppvisas kommande kvartal.

Aktien föll relativt tungt på rapporten och sjönk cirka 19 procent. Vi ser kursreaktionen som en överreaktion på en rapport som vi som helhet uppfattar som positiv. Möjligen existerar lite osäkerhet kommande månader men vi behåller tilltron till att sportboken kommer skapa ett ytterligare skjuts i omsättning under sommaren. Vi upprepar därmed vår riktkurs, baserad på en DCF värdering för perioden 2021–2025, på 36 kronor aktien. Triggers vi ser i närtid är en framgångsrik lansering av sportboken, annonserande B2B partnerskap och fortsatt stark tillväxt under andra kvartalet.  

 

Läs analysen här

Prenumerera