Analysguiden: Avslutade året med rekordkvartal

Report this content

Angler Gaming avslutade 2020 starkt. Mycket talar för att 2021 blir ett spännande år för bolaget.

Stark avslutning på året

Angler Gaming har nu stängt böckerna för 2020 och avslutar året med ett rekordkvartal på alla nivåer. Sista kvartalet landar intäkterna på 11,9 miljoner euro, en ökning med hela 51 procent från året innan. Rörelseresultatet, EBIT, ökar hela 96,7 procent under kvartalet till strax över 4 miljoner euro (2,1) vilket innebär att rörelsemarginalen ökat från 26 procent till hela 34. Resultatet för gruppen landar på 3,5 miljoner euro för sista kvartalet (1,9). Detta innebär att bolaget stänger böckerna för 2020 med en omsättning för året på 43,4 miljoner euro (28,5) och ett resultat på helåret på 11,5 miljoner euro (6,1).

Viktiga KPI:er pekar åt rätt håll

Gräver vi ner oss lite djupare i bolagets sista kvartalssiffror ser vi att alla de huvudsakliga KPI:er som lyfts fram i rapporten uppvisar en god utveckling. Särskilt positivt ser vi på ett antal av dessa. Exempelvis ökade kundinsättningarna från 18,5 till 25,3 miljoner euro och nya deponerande kunder uppgick till 31 000 (25 900). Bolaget ökade även totala antalet aktiva kunder och nettospelöverskottet uppgår till 12,9 miljoner euro för kvartalet (8,6). Detta innebär att Angler Gaming under 2020 tog in totalt 117 634 nya deponerande kunder, att jämföra mot 78 934 året innan.

B2B-partnerskap och sportbok på horisonten

Sista kvartalet och perioden efter det har varit händelserik för bolaget. Under kvartalet lanserade dotterbolaget Premiergaming Ltd., som fokuserar på Norden, ett nytt varumärke som börjar generera intäkter från mitten av november. I det fjärde kvartalet står dotterbolaget för cirka 16 procent av gruppen intäkter. Därtill meddelar bolaget att det tidigare tillkännagivna B2B-partnerskapet kommer att lanseras skarpt under andra kvartalet 2021 och då generera positiva kassaflöden. Vi förväntar oss att detta följs upp med ytterligare, liknande partnerskap, något bolaget uppgett att man redan idag är i förhandlingar om. En annan stor nyhet på horisonten för Angler är dess arbete med en sportbok, för lansering tidigt det andra kvartalet. Detaljerna kring lanseringen är få, men bolaget uppger att den kommer lanseras på utvalda testmarknader initialt för att sedan gå mot större lansering. Med ett fotbolls-EM på horisonten kan detta visa sig bli starkt värdedrivande och har potential att ytterligare accelerera bolagets tillväxtsresa.

Sammantaget behåller vi våra höga förväntningar om tillväxt de kommande åren och ser ett aktievärde på 36 kr (29). Det innebär ett P/E-tal på prognoserna för 2023 kring 13,3 vilket ser rimligt ut mot jämförbara noterade bolag.

Läs analysen här.

Prenumerera