ÅF erhåller uppdrag att utveckla Tanzanias telekommunikationssektor

ÅF erhåller uppdrag att utveckla Tanzanias telekommunikationssektor ÅF har tecknat avtal med Tanzania Telecommunications Commission (TCC) om stöd för kapacitetsutveckling av TCC. Uppdraget finansieras av Sida. ÅF har tidigare genomfört flera uppdrag för utveckling av telekommunikationssektorn i Södra Afrika, bland annat i Angola, Botswana, Mocambique och Namibia. Aktiviteten stödjer avregleringen av telekommunikationssektorn. TCC, som är reglermyndigheten för telekommunikationssektorn i Tanzania, är i behov av konsultstöd för sin kapacitets- och kompetensutveckling för att bli en effektiv regulator. Uppdraget avser att under två år stödja TCCs utveckling i reglerfunktionen och att bidra till att TCC uppnår effektivitet och professionalism i enlighet med internationella standards. Områden som avses att beröras inkluderar bl.a. tariffer och juridiska frågor avseende samtrafik, frekvensplanering, policy och regleringsfrågor, informationsteknologi och konvergens, konsumentfrågor samt organisationsutveckling och ledningsfrågor. Kontraktssumman är drygt 8 MSEK och uppdraget omfattar både långtidsstationerad personal och specialiststöd under kortare perioder. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00470/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar