ÅF genomför omfattande förstudie för naturgas i Mellansverige

ÅF genomför omfattande förstudie för naturgas i Mellansverige ÅF har fått uppdraget av Svensk Naturgas AB (SNAB) att förprojektera ett naturgasnät i Mellansverige. SNAB, som ägs av finländska Fortum och Birka Energi, bildades 1999 för att undersöka och utveckla marknaden för naturgas i Stockholm, Mälardalen och Bergslagen. ÅF kommer att med J&W som underkonsult ansvara för förprojekteringen inom fyra län av totalt nio; Stockholms, Uppsala, Gävleborgs och Dalarna. Totalt omfattar nätet inom dessa län ca 475 km ledningssträckningar som skall bearbetas fram till en ansökan om koncession enligt naturgaslagen. Uppdraget omfattar sträckningsstudier, samråd med myndigheter och markägare, geotekniska undersökningar och bedömningar, GIS-analyser samt miljökonsekvensbeskrivningar(MKB). Det studerade naturgasnätet baseras på gastillförsel västerifrån, där norsk gas levereras vid svensk västkust och transporteras från Göteborgstrakten till marknaderna i Mellansverige och Bergslagen. Beroende på utfallet av de förhandlingar som SNAB kommer att föra kan det även bli aktuellt att förbereda för tillförsel av rysk gas via Finland. Uppdraget uppgår till cirka 17 miljoner kr. AB ÅNGPANNEFÖRENINGEN Informationsavdelningen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/02/20011102BIT00190/bit0001.pdf

Dokument & länkar