• news.cision.com/
  • Anima Group AB/
  • Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB är bestämd till den 29 mars 2021

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB är bestämd till den 29 mars 2021

Report this content

Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att avstämningsdag för erhållande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 2021 som Hästkällaren delar ut till sina aktieägare är bestämd till måndagen den 29 mars 2021. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 1 2021 är torsdagen den 25 mars 2021.Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 1 2021 är fredagen den 26 mars 2021. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 2021 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO 1 2021

En (1) teckningsoption av serie TO 1 2021 tilldelas för varje fyra (4) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning sker nedåt. En teckningsoption av serie TO 1 2021 berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 2021 kan äga rum under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med 26 maj 2021, samt från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021.

Befintliga aktieägare på avstämningsdagen kommer automatiskt att erhålla sina teckningsoptioner på sin depå eller motsvarande omkring onsdagen den 31 mars 2021 och behöver således inte genomföra någon särskild åtgärd inför detta.

Handel med teckningsoptioner av serie TO 1 2021

Som tidigare kommunicerats avses teckningsoptionerna av serie TO 1 2021 att tas upp till handel på NGM Nordic SME. Första handelsdag kommer att meddelas marknaden via separat pressmeddelande så snart datum är fastställt.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11

daniel@hastkallaren.se

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-03-22 kl 10:40 CET 

Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Prenumerera

Dokument & länkar