Första dag för handel av teckningsoptioner TO 1 2021 (TO1B) i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Report this content

Som tidigare har kommunicerats har Hästkällaren Rid Trav & Western AB (”Hästkällaren” eller ”Bolaget”) beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av serie TO 1 2021 (TO1B) till Hästkällarens befintliga aktieägare för varje fyra (4) aktier som innehas på avstämningsdagen den 29 mars 2021. Bolaget meddelar i detta sammanhang att första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1B på NGM Nordic SME är fastställd till den 8 april 2021.

Villkor i korthet för teckningsoptioner av serie TO1B

Sammanlagt 743 702 teckningsoptioner av serie TO1B har emitterats. En (1) teckningsoption av serie TO1B tilldelas för varje fyra (4) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning sker nedåt. En teckningsoption av serie TO1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1B kan äga rum under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med 26 maj 2021, samt från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021.

Befintliga aktieägare på avstämningsdagen kommer automatiskt att erhålla sina teckningsoptioner på sin depå eller motsvarande omkring onsdagen den 31 mars 2021 och behöver således inte genomföra någon särskild åtgärd inför detta.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Karlsson
Verkställande direktör
Hästkällaren Rid Trav & Western AB
Tel: +46 (0)70 553 01 11

daniel@hastkallaren.se

Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.

Prenumerera

Dokument & länkar