Hästkällarens VD ger verksamhetskommentar

Återblickar och framtidsvisioner

När förändringens vindar blåser är det lätt att fyllas av minnen av det som varit. Jag ser nu hur Hästkällaren befinner sig mitt i en tid av stora förändringar och kan inte låta bli att göra en inre nostalgisk tripp tillbaka till uppbyggnadsåren.

Den expansionsfas som vi påbörjat är något som vi inte hade kunnat drömma om, då vi för några år sedan startade Hästkällaren i liten skala, i en mörk och trång lokal i källaren av ett hotell. De här lokalerna var långt ifrån anpassade till vår verksamhet och att driva ett växande företag under dessa förutsättningar var verkligen en utmaning—en utmaning som vi tillsammans tog oss an, drivna av ett brinnande hästintresse och en mycket stor beslutsamhet. Detta är något jag verkligen tror har format Hästkällaren och gett företaget dess egen, helt unika prägel.

Efter en tid märkte vi att efterfrågan från våra kunder ökade stadigt och affärsidén om att köpa in större varupartier växte fram. Det här beslutet resulterade i en explosionsartad utveckling av försäljningen. Under flera års tid utnyttjade vi sedan de ursprungliga källarlokalerna till bristningsgränsen och vi kunde tydligt se att det fanns en stor potential för tillväxt, men att det begränsade utrymmet i vår lilla källarlokal hindrade oss. För några år sedan testade vi att tillfällig utöka lagerutrymmet och uppmätte då vid ett tillfälle, en dygnsförsäljning på 527 tsek (exkl. moms), vilket är de högsta försäljningssiffrorna vi hittills uppnått under ett och samma dygn. Det var tydligt att vi behövde se oss om efter större lokaler och efter mycket letande beslutade vi oss för våra nuvarande lokaler i Flygsfors, i Nybro kommun. Här har vi dessutom en hyra per m2 som är omkring 50 % billigare  än de tidigare lokalerna.

Vi tar vara på nya möjligheter

Dessa lokaler med en yta på 2 000 m2 och en expansionsmöjlighet på upp till hela 8 000 m2 har gett oss helt nya förutsättningar och vår förhoppning är därför att vi ganska snart kommer att passera tidigare uppnådda försäljningsrekord. Vi arbetar fortsatt med att etablera kontakter med nya leverantörer för att bredda och fördjupa vårt utbud. Vi har även goda förhoppningar om att kunna etablera oss på den nordiska marknaden någon gång under andra hälften av innevarande år. Redan i slutet av förra året, förhandlades fraktavtal till de nordiska länderna fram.

Det är intressant att notera att all vår försäljning under det gångna året och fram till dagens datum helt och hållet skett i vår webbshop. Flytten, i kombination med Covid-19-pandemin, ledde tidigt till ett beslut om att hålla vår fysiska butik stängd för en tid.

Vi ser positivt på den debatt angående webbhandels miljöpåverkan som lyfts i samhället på senare tid. Debatten gäller bland annat den miljöpåverkan som fria returer och onödiga emballage medför. När vi granskar vår egen verksamhet utifrån detta perspektiv ser vi att av sålda hästartiklar, som utgör över 70 % av vår försäljning, returneras enbart cirka 2–3 %. Returer för kläder till ryttare ligger på omkring 7–10 %. Våra nya lokaler underlättar för oss i arbetet med att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar bland annat med att fasa ut plastemballage i den mån det är möjligt och att ersätta dessa med miljövänligare alternativ.

Ytterligare en positiv effekt av vår flytt är att den möjliggör en omfördelning av personalresurserna. Utformningen av de tidigare lokalerna gjorde verksamheten onödigt personalintensiv och detsamma kan sägas om perioden för flytten. Moment, som exempelvis packning av kundleveranser, som tidigare krävde fyra eller fem personer, kan nu utföras av en eller två personer. Nu ser vi en stor potential i att kunna omfördela personalresurserna, så att de används på bästa sätt.

En lönsam affärsidé

Den affärsidé som växte fram i våra trånga källarlokaler i företagets tidiga utveckling, har över tid visat sig ge god avkastning. Affärsidén går ut på att köpa in stora partier av fjolårets basprodukter till kraftigt reducerade priser, för att sedan erbjuda förmånliga och konkurrenskraftiga priser till kunden. Många gånger har vi möjlighet att köpa in dessa produkter till priser som är upp till 70 % procent lägre än de på motsvarande produkter ur de senaste kollektionerna.

I nuläget genererar denna strategi en slutlig avkastning på strax under 20 %, varav omkring 7,5 % återinvesteras i utveckling av verksamheten, som exempelvis pågående uppbyggnad av lager, kontor, kundtjänstavdelning osv. Med de nya förutsättningar vi nu har, ser vi det som fullt möjligt att inom en inte allt för lång tid, uppnå en avkastning på över 20 %. På något längre sikt är förhoppningen att avkastningen kommer att stiga ytterligare.

Statistik som sammanställdes 2016 visade att det då fanns omkring 360 000 hästar i Sverige, att hästnäringens direkta samhällsekonomiska omsättning uppgick till 31,3 miljarder SEK och att effekterna av den svenska hästnäringen då utgjorde 0,5% av landets BNP (Hästnäringen i siffror. 2016. https://hastnaringen-i-siffror.se/home.aspx). Under de kommande åren är vi beslutna att fullt ut ta vara på de möjligheter som våra nya lokaler erbjuder och att växa och utvecklas med marknaden, där vi ser en stor potential.

Framtidsvisioner— Ny organisationsstruktur och Rebranding

I nuläget har vi i de nya lokalerna nått färdigställandet av lagerytorna vilket har gjort att vi kunnat lägga mer fokus på försäljningen. Nästa steg i iordningställandet av lokalerna är att utforma de ytor som är avsedda för vår kommande lagershop som vi ser fram emot att öppna dörrarna till så fort pandemin avtar. Även kontorsytor och kundtjänstavdelning är under uppbyggnad.

Vi ser dock inte enbart möjligheter inom försäljning av hästartiklar, som vi huvudsakligen är inriktade på i dagsläget. Vår vision är att utvidga med fler häst– och djurrelaterade verksamhetsområden för att kunna välkomna våra kunder till ett helt unikt center för den häst– och djurintresserade. Verksamheten kommer då att innefatta områden som veterinärvård, alternativbehandlingar, mässor, föreläsningar och friskvård. Flera av dessa verksamhetsområden kommer även att göras tillgängliga digitalt, till exempel genom utvecklande av en app för digitala veterinärbesök och föreläsningar. På så sätt kommer vi att kunna bli en självklar del av varje hästägares vardag. Vi kommer även att börja utveckla, designa och producera produkter under vårt eget varumärke. Produkterna kommer att kännetecknas av väl genomtänkt design och innovativa lösningar för att möta kundernas behov och utmärka oss på marknaden.

Den här utvidgningen av Bolagets verksamhetsområden kommer bland annat att kunna genomföras genom förvärv av andra befintliga häst– och djurrelaterade bolag som passar in i vår organisation. Det är något vi i dagsläget redan börjat arbeta för. Expansionen och den nya förvärvsstrategin kommer bland annat att kunna finansieras av de emissioner av teckningsoptioner som tidigare pressmeddelats. Flera beslut kring företagets framtida utveckling kommer att fattas inom kort vid ordinarie bolagsstämma. Bland annat finns förslag på ett namnbyte för att bättre återspegla företagets nya inriktning.

Eftersom det händer mycket i Bolaget kommer utskick med uppdateringar om aktuella händelser i företaget att framöver skickas ut mer kontinuerligt än tidigare.

Hästkällaren befinner sig verkligen mitt i en spännande utvecklingsfas och förändringens vindar blåser. Vi vet av erfarenhet att det innebär att många timmar av hårt arbete återstår, men det är en utmaning som vi tillsammans tar oss an, drivna av samma brinnande hästintresse, stora beslutsamhet och ”Hästkällaranda” som alltid motiverat oss, ända sedan starten i vår lilla källarlokal.

Team Hästkällaren

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                    
Daniel Karlsson, VD
Hästkällaren Rid Trav & Western AB                                                                            
Tel: +46 70 553 011
E-post: daniel@hastkallaren.se

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550 är bolagets Mentor på NGM Nordic SME

Om Hästkällaren
Hästkällaren Rid Trav & Western AB är verksamt inom detalj- och internethandel och är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.