Annexin Pharmaceuticals har anställt Ulrika Härndahl som Head of CMC

Report this content

Annexin Pharmaceuticals har anställt Ulrika Härndahl, expert inom produktion av biologiska läkemedel, för att säkerställa bolagets interna kompetens inom CMC.

Då Annexin har tagit steget mot att vara ett bolag som bedriver och planerar för kliniska studier fram till marknadsgodkännande för läkemedelskandidaten ANXV har bolaget rekryterat Ulrika Härndahl som Head of CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls). Ulrika kommer därmed ansvara för aktiviteter inom t ex formuleringsutveckling och produktion av ANXV.

Ulrika Härndahl är utbildad Fil kand i kemi och har en doktorsexamen inom biokemi. Ulrika har arbetat på ett av Sveriges ledande bolag inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel under 16 år, ffa inom CMC, analytisk utveckling, QA och projektledning. Hon har en gedigen kompetens inom myndighetsprocesser för godkännande av biologiska läkemedel och arbetade senast som chef inom kvalitetssäkring (Director of Quality Assurance/Quality Control) på OxThera.

Ulrika börjar arbeta på heltid från 1 april i bolagets nya kontorslokaler på Drottninggatan 65 i Stockholm.

"Det är med glädje vi välkomnar Ulrika till Annexin då vi är i en fas där vi behöver maximera den interna kompetensnivån inom olika områden för att säkerställa att ANXV kommer uppfylla alla krav för marknadsgodkännande. Ulrikas bakgrund passar perfekt för att axla detta ansvar som också innebär att vara spindeln i nätet i våra externa samarbeten för produktion och distribution”, säger Annexin Pharmaceuticals operationella chef Susan Suchdev. ”Det är särskilt kul att välkomna Ulrika till vår nya kontorslokal i centrala Stockholm, vilken vi flyttade till i början av januari”

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 - 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2021 kl. 15:00

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.
 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar