Annexin Pharmaceuticals påbörjar multipel-dosering i fas 1 studien

Report this content

Annexin Pharmaceuticals har genomfört den första delen i den kliniska studien med läkemedelskandidaten ANXV där frivilliga givits en enkel dos. Studien fortsätter därmed genom att testa multipla doser.

Efter att ha startat fas 1 studien i Nederländerna strax innan jul 2020 har läkemedelskandidaten framgångsrikt studerats i singeldos-delen av studien, utan att några ANXV-relaterade biverkningar registrerats. Multipeldos-delen av studien har därför påbörjats. Studien planeras omfatta totalt sett 42 personer.

"Vi är mycket nöjda med att kunna avsluta singeldos-delen i studien med ANXV utan att några säkerhets- eller toleransproblem som anses ha med ANXV att göra har noterats i någon av dosgrupperna. Nu ser vi fram emot att fortsätta studien och ge ANXV under flera dagar, vilket är det sätt som vi planerar att behandla patienter i framtiden”, säger Annexin Pharmaceuticals medicinska chef Anna Frostegård. ”Pandemin kan fortsatt påverka studien, men vi planerar att avsluta den i mitten av 2021.”

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

Annexin Pharmaceuticals huvudfokus är att utveckla ANXV som behandling mot retinal venocklusion, en sjukdom som ofta leder till partiell eller total blindhet i det påverkade ögat.

Den pågående fas 1 studien kan ligga till grund för utveckling av läkemedelskandidaten mot flera indikationer.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 - 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2021 kl. 08:30

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar