Anoto intervju med VD Stein Revelsby

Anotos VD ord med Stein Revelsby där han kommentera Anotos historia, tillväxtstrategi, förvärv, joint venture i Korea, hur de ska få igång försäljning och hur han ser på framtiden. 

Media

Media