Anoto får sina första 25 patent godkända

Report this content

Anoto får sina första 25 patent godkända Anoto, som är ett dotterbolag till Anoto Group, har fått de första 25 viktiga patenten godkända. Anoto har ytterligare 70 patentansökningar inlämnade som relaterar till digital penna, digitalt papper och tillhörande tjänster. "Fram tills idag har vi fått 25 av våra svenska patentansökningar godkända vilket vi naturligtvis är mycket nöjda med. Vi har fått bevis på att vi är världsledande inom området digital penna och papper. De svenska patentansökningarna, som är grunden för patentfamiljer, är granskade mot patent från hela världen vilket medför att vi så småningom kommer att få ca 300-350 godkända patent i bl a Europa, USA och Japan. Med vår starka patentportfölj har vi ett mycket gott skydd mot eventuell framtida kopiering. Vi bygger naturligtvis vidare på vår patentportfölj med ständigt nya uppfinningar", säger Christer Fåhraeus, VD på Anoto. Bland de godkända patenten finns grundläggande patent såsom mönstret, dvs det digitala pappret med Anoto funktionalitet, mönsterhantering och beräkningsalgoritmer för mönstret, PLS (Paper Look-Up Service) och ett antal tillämpningar som notes, grafiskt email, tillämpningar av betaltjänster dvs e-commerce, formulärhantering, värdehandlingar såsom check och presentkort mm. "Vi bedömer att även resterande inlämnade patentansökningar kommer att godkännas så snart de har färdigbehandlats av Patentverket", säger Göran Asketorp, patentchef på Anoto. För ytterligare information, kontakta: Christer Fåhraeus Göran Asketorp Charlotte Laveson Koncernchef Patentchef Informationschef Anoto Group AB Anoto AB Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +46 733 45 11 75 +46 733 47 86 20 Dottebolaget Anoto AB är ett högteknologiskt företag vars kärnkompetens är unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media. Företagets produkter och tjänster bygger på en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen. Anoto Group AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar