Anoto Groups dotterbolag C Technologies AB får ytterligare order på ASIC kretsar

Report this content

Anoto Groups dotterbolag C Technologies AB får ytterligare order på ASIC kretsar C Technologies AB har erhållit ytterligare order på sammanlagt ca 550.000 ASIC kretsar (C Technologies egenutvecklade System-on-a-chip Argus). Dessa kan läggas till tidigare kommunicerade order och bolaget har därmed erhållit order på totalt 1, 3 miljoner ASIC kretsar till ett sammanlagt värde av drygt ca 71 MSEK. Samtliga med leverans i år. ASIC kretsarna säljs med god marginal och kommer i ett senare skede även att generera royaltyintäkter. "Det är mycket glädjande att erhålla ytterligare order på ASIC kretsar och detta ska naturligtvis ses som ett bevis på att våra digitala bildbehandlingslösningar ligger i framkant. Lösningar baserade på vår egenutvecklade ASIC är en lönsam affär för oss och generar även royaltyintäkter", säger Christer Johansson, VD för C Technologies AB. För mer information kontakta Christer Fåhraeus Christer Johansson Charlotte Laveson Koncernchef VD Informationschef Anoto Group AB C Technologies Anoto AB +46-733 45 12 05 +46 733 45 10 08 +46-733 47 86 20 ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag, där C Technologies ingår som dotterbolag, med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar