• news.cision.com/
  • Anoto Group/
  • Anoto och Chiahui Technologies lanserar digitala pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Taiwan

Anoto och Chiahui Technologies lanserar digitala pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Taiwan

Report this content

Anoto får order från Asien Anoto och Chiahui Technologies lanserar digitala pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet i Taiwan Chiahui Technologies erbjuder, som ett av de första bolagen på den asiatiska marknaden, penn- och pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet till både företag och privatpersoner. De första tjänsterna lanseras under Q4 2002 och omfattar bland annat grafiskt email, fax, möjlighet att spara anteckningar digitalt, samt skräddarsydda digitala formulärlösningar för företag. "Företagssidan är den målgrupp som attraheras initialt, eftersom tjänster som till exempel direktöverföring av email och kundspecifika formulärlösningar har en så uppenbar nytta och därmed bidrar till att skapa konkurrensfördelar. Vi är dock övertygade om att både företag och privatpersoner kommer att efterfråga tjänster med Anoto funktionalitet för att, med en digital penna, kunna beställa försäkringar, blommor ur en tidningsannons, skicka digitala vykort, ansöka om kreditkort direkt från formuläret eller som student kunna spara sina anteckningar digitalt i datorn osv," säger Perry Chyau, VD för Chiahui Technologies. Tillsammans med Chiahui Technologies erbjuder Anoto för första gången en sk "hosting-lösning" vilket innebär att en distributör som Chiahui kan erbjuda tjänster med Anoto funktionalitet samtidigt som Anoto ansvarar för drift av infrastrukturen. "Det nya tjänstepaketet breddar vårt erbjudande. Nu är det även möjligt för distributörer och tjänsteleverantörer att lansera Anoto funktionaliteten och därmed kan tjänsterna erbjudas till mobiltelefonanvändare via flera mobiloperatörer i ett land. Chiahui har mycket god kontakt med samtliga operatörer i Taiwan och kommer att erbjuda tjänster med Anoto funktionalitet till samtliga operatörer," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group AB. Intäktsmodellen som används i samarbetet med Chiahui baseras på en delning av vinsten från tjänsterna. Anoto står då för infrastrukturen och några bastjänster. "Det här samarbetet är vårt verkliga genombrott i Sydostasien och med Chiahui kommer pappersbaserade lösningar få genomslag hos såväl företag som privatpersoner i Taiwan. Intresset för Anoto funktionalitet är speciellt stort i Asien då penn- och pappersbaserade lösningar ligger helt i linje med den asiatiska kulturen där språk förmedlas med bilder som nu kan kommuniceras som ett email eller fax direkt från pappret," fortsätter Christer Fåhraeus. Sony Ericssons Chatpen, den första digitala pennan med Anoto funktionalitet och tillhörande pappersbaserade tjänster kommer att demonstreras under Taipei Telecom 2002, 23 - 26 augusti. För mer information kontakta Christer Fåhraeus Brad Tu Charlotte Laveson VD Marknadschef Informationschef Anoto Group AB Chiahui Technologies Anoto Group AB +46 733 45 12 05 +886 22343 5688 +46 733 478 620 ext.513 CHIAHUI TECHNOLOGIES, INC. Chiahui Technology Corp, one of the subsidiaries within Chiahui Group with a total revenue of 500 million US dollars and 1300 employees, is the leader in not just next generation e-learning but telecommunication technology in Taiwan. We provide e-learning consultancy, training and support to banks, security companies and mutual funds companies through the latest web-based training techniques and leading-edge multimedia to deliver breakthrough e-learning and knowledge management solutions for companies and academia. And we are the largest company on web-based multimedia and courseware production in Taiwan. We are the partner of LOMA in Greater China. 95 percent of the insurance companies in Taiwan, Hong Kong and China are LOMA's member companies. We provide FLMI, ACS, PCS and more professional certification; besides, we also offer synchronizing and asynchronous educational courses, workshops, seminars and conferences. ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar