CNUC Unicom Group, Tong Fang Group och Anoto samarbetar på den kinesiska marknaden

Report this content

CNUC Unicom Group, Tong Fang Group och Anoto samarbetar på den kinesiska marknaden Anoto, CNUC Unicom Group och Tong Fang Group har för avsikt att bilda bolag för att tillhandahålla tjänster med Anoto funktionalitet på den kinesiska marknaden. Lansering av de första tjänsterna beräknas ske under andra hälften av 2003. Slutförhandlingar om hur det framtida samarbetet äger rum den 18 december 2002. "CNUC Unicom Group avser att lansera tjänster med Anoto funktionalitet i bred skala i Kina och det är bara fantasin som sätter gränser för de tjänster och applikationer som kommer att tas fram," säger Li Zheng, Chairman of the board, CNUC Unicom Group. "Vi är övertygade om att det finns en stor potential på den kinesiska marknaden och avser att från och med nästa år kontinuerligt lansera pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet," säger Lau Oiang, General Manager Tong Fang Sheu Huo Unit. "Det här är ett genombrott på den kinesiska marknaden och vi är glada åt avsiktsavtalet med CNUC Unicom Group and Tong Fang. Det är dock ännu för tidigt att uttala sig om den finansiella betydelsen av det ingångna avtalet," säger Örjan Johansson, Styrelseordförande, Anoto Group AB. För information kontakta: Örjan Johansson Li Zheng uo Qiang Styrelseordförande Styrelseordförande VD Anoto Group AB CNUC Unicom Group Tong Fang Shen Huo Unit +46-733 45 12 08 +86-10 6846 7201-15 +86 139 1011 9711 CNUC Unicom Group is a value add service provider to China Unicom and China Mobile. Number of employees is 25,000 and is today mainly providing paging services. CNUC has 2098 satellite stations of 3500 districts total in China. Tong Fang Shen Huo Unit our company, originally called the "Instrument Division of the Tong Fang Electronics Company", specialized in instruments for the police, procurator, judicial, and military organizations. With the strong and continuous technical support from the Tsing Hua University R&D staff, we handled an increasingly larger line of products, and enjoyed good reputation among our ever wider range of users. Tong Fang Shen Huo Unit is associated with the Tong Fang Group. The total revenue of Tong Fang Group in fiscal year 2000 was approximately 6 billion RMB. ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/08/20021108BIT00900/wkr0002.pdf

Dokument & länkar