Groupe Hamelin investerar 10 MSEK i Anoto

Report this content

Groupe Hamelin investerar 10 MSEK i Anoto Styrelsen i Anoto har beslutat att nyemittera 500.000 aktier för sammanlagt 10 MSEK till Groupe Hamelin, den största papperstillverkaren i Europa. Nyemissionen görs i enlighet med styrelsens bemyndigande att rikta emissioner till Anotos strategiska partners. Nyemissionskursen är fastställd till 20 SEK. Nyemissionskursen motsvarar en premie om cirka 5 % jämfört med slutkursen fredagen den 9 augusti 2002 samt cirka 13 % jämfört med det handelsvägda genomsnittspriset under de senaste fem handelsdagarna beräknat från och med måndagen den 5 augusti 2002. Nyemissionen är en fortsättning på det tidigare aviserade samarbetet mellan Anoto och Groupe Hamelin, som också är en strategiskt viktig spelare i alliansen med Anotos partner Logitech. Hamelin lanserar digitalt papper med Anoto funktionalitet tillsammans med Logitech som lanserar en digital penna under hösten 2002. "Med den nu gjorda investeringen ökar vi engagemanget i Anoto ytterligare. Genom att inta en ägarroll visar vi vårt stora förtroende för Anoto och ser fram emot ett utökat samarbete", säger Stephane Hamelin, VD Groupe Hamelin. "Groupe Hamelin är en viktig partner och vi är mycket glada över deras fortsatt visade förtroende för bolaget och teknologin. I och med emissionen som uppgår till 10 MSEK förstärks samarbetet mellan Hamelin och Anoto ytterligare och skapar förutsättningar för en ännu tydligare och närmare relation för framtiden," säger Christer Fåhraeus, koncernchef för Anoto Group. Utspädningseffekten av Groupe Hamelin's investering, som sker genom dess holdingbolag Holdham S.A., uppgår till ca 0,64 % av aktiekapitalet inklusive de nyemitterade aktierna och exklusive utestående optionsrätter. Styrelsens totala mandat för industriella riktade emissioner omfattar 8 miljoner aktier. Bemyndigandet erhölls vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002. För mer information kontakta: Christer Fåhraeus Stephane Hamelin Charlotte Laveson VD VD Director PR Anoto Group AB Groupe Hamelin Anoto Group AB +46 733 45 12 05 + 33 231 47 77 77 +46 733 47 86 20 Groupe Hamelin: Med en omsättning på 520 miljoner Euro under år 2000, är Groupe Hamelin ledande europeisk tillverkare av produkter relaterade till skola och kontor. Bolaget är organiserat i 4 divisioner: - Pappersprodukter (övningsböcker, block, adress- register böcker, kalendrar etc) - Förvaringsprodukter (gaffelpärmar, ringpärmar, hängmappar, plastfickor, foldrar etc) - Kuvert (kuvert, fickor, papportföljer etc) - Kontorsutrustning (skrivbordslampor etc) Groupe Hamelin ser som sin uppgift att förse sina kunder med högkvalitativa, innovativa produkter med tillförlitlig service. Dess ultramoderna produktionsutrustning möjliggör att bolaget kan respondera på dess kunders krav vad beträffar pris, volym och kvalitet. ANOTO GROUP AB is a Swedish hi-tech company with unique solutions for transmission of handwritten text from paper to digital media, scanning of printed text and intelligent camera surveillance. All products are based on digital camera technology and image processing in real time. The Anoto Group today has three brand names: Anoto® - a comprehensive solution entailing paper, pen and server technologies, allowing us to connect all types of writing paper with the digital world, C-Pen® - a scanning pen that can store, interpret and transfer printed text, and WeSpot(TM) - a hardware and software platform for intelligent camera surveillance. The Anoto Group has around 300 employees, offices in Lund (head office), Stockholm, Boston, Tokyo and Hong Kong. Major shareholders are Ericsson, Capital Group and the founder Christer Fåhraeus. The Anoto share is traded on the O-list, Attract 40 of Stockholmsbörsen (Stockholm Stock Exchange) under the ticker ANOT. For more information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar