• news.cision.com/
  • Anoto Group/
  • MediMedia och Anoto utvecklar digitala formulärlösningar för privatpraktiserande läkare i USA och Frankrike

MediMedia och Anoto utvecklar digitala formulärlösningar för privatpraktiserande läkare i USA och Frankrike

Report this content

MediMedia och Anoto utvecklar digitala formulärlösningar för privatpraktiserande läkare i USA och Frankrike MediMedia, ett globalt ledande kommunikationsföretag inom hälsovårdsindustrin, samarbetar med Anoto för att skapa ett servicepaket med pappersbaserade tjänster för privatpraktiserande läkare. De första tjänsterna lanseras i USA och Frankrike under fjärde kvartalet 2002. MediMedias initiala order som omfattar digitala pennor och tjänsteutveckling värderas till 1,4 MSEK. MediMedia samarbetar med Anoto för att introducera ett tjänstepaket med tillhörande abonnemang till läkare i USA och Frankrike. MediMedia kommer att paketera digitala pennor med Anoto funktionalitet tillsammans med olika medicinska formulär som läkare redan idag köper från MediMedia, men nu i digital form. Den inledande ordern på 1,4 miljoner SEK omfattar digitala pennor och utveckling av penn- och papperstjänster med Anoto funktionalitet. Privata läkare betalar en abonnemangsavgift bestående av antingen en engångsavgift per digital penna eller en månadsavgift. Anoto har en del i tjänsteintäkterna. "Vi är mycket entusiastiska över Anoto funktionaliteten och är övertygade om den stora nyttan för våra kunder. Idag arbetar flera ingenjörer med att utveckla våra medicinska formulär till att bli digitala pappersbaserade tjänster med Anoto funktionalitet. Exempelvis fyller dagens patienter i ett riskbedömningsformulär medan de väntar på läkaren. Formuläret läses sedan igenom av läkaren innan mötet med patienten. Genom att tillföra Anoto funktionalitet till formuläret belyser det automatiskt patientens problemområde och läkaren behöver inte spendera tid på att läsa hela formuläret utan endast sammanfattningen. Detta sparar uppskattningsvis två minuter per patient och gör det möjligt för läkaren att träffa ytterligare en patient per dag. Riskbedömningsformulär, receptblock och kalkyler är produkter som omgående kommer att bli digitala genom att förses med Anoto funktionalitet", säger Steve Simcox, VD på MediMedia USA. "Det är för tidigt att fastställa storleken på framtida inkomster av pennabonnemang, men MediMedia är marknadsledande och når en halv miljon privatpraktiserande läkare enbart i USA och är därför en strategiskt viktig partner för Anoto. Vi är övertygade om att det finns en stor potential i kundspecifika applikationer," säger Christer Fåhraeus, VD på Anoto Group AB. MediMedia kommer att presentera sina digitala formulär med Anoto funktionalitet i USA på AAFP konferensen som äger rum i oktober. I anknytning till konferensen kan beställningar göras. De första produktpaketen, som inkluderar en digital penna och ett antal digitala pappersprodukter och formulär, beräknas bli leveransklara före jul. För mer information kontakta: Christer Charlotte Laveson Tom McCabe Fåhraeus VD Informationschef VP Marketing & Business Development Anoto AB Anoto AB Atmedica USA +46-733 45 12 05 +46-733 47 86 20 +1- 267 685 2662 MediMedia MediMedia är ett globalt ledande kommunikationsföretag som verkar inom hälsovårdsindustrin med verksamhet i 32 länder. Företaget har flera välkända varumärken bl a Triple i. MediMedia producerar informationsprodukter- och lösningar för hälso- och läkemedelssektorn, främst för privatpraktiserande läkare, tandläkare, sjuksköterskor, veterinärer och apotekare. Exempel på produkter och informationsmaterial är; informationsbroschyrer, riskbedömningsformulär, receptblock, kalkyler, journaler, akademiska och vetenskapliga tidskrifter, medicinskt utbildningsmaterial och on-line tjänster. MediMedia producerar också informationsmaterial för Röda Korset. MediMedia verkar i 32 länder och distribuerar produkter i över 100 länder. De senaste två åren har företaget investerat över 30 miljoner US dollars i internet relaterade projekt och tjänster. För mer information besök: www.medimedia.com ANOTO GROUP AB är ett svenskt, högteknologiskt företag med unika lösningar för överföring av handskrift från papper till digitala media, inläsning av tryckt text samt intelligent kameraövervakning. Samtliga produkter och tjänster bygger på digital kamerateknik och bildbehandling i realtid. I dag arbetar Anoto Group med tre varumärken: Anoto®- en totallösning med pappers-, penn- och serverteknologi som kopplar samman skrivpapper med den digitala världen, C-Pen® - en läspenna som kan lagra, översätta och skicka tryckt text, samt WeSpot(TM) - en hård- och mjukvaruplattform för intelligent kameraövervakning. Anoto Group har drygt 300 anställda, kontor i Lund (huvudkontor), Stockholm, Boston, Tokyo och Hong Kong. Större ägare är Ericsson, Capital Group och grundaren Christer Fåhraeus. Anoto Group aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista Attract 40 under tickern ANOT. För mer information: www.anotogroup.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00230/wkr0002.pdf

Dokument & länkar