AP Fastigheter stärker obligationsinnehavarnas rättigheter

AP Fastigheter stärker obligationsinnehavarnas rättigheter. AP Fastigheter inför en klausul i bolagets lånedokumentation - en så kallad "change of control"-klausul - som ger placerarna rätt att kräva återbetalning av lån i det fall AP-fondernas ägande understiger 51 procent. AP Fastigheter ämnar även fortsättningsvis vara finansierat genom en kombination av lån från bank- och kapitalmarknaden. Införandet av klausulen gör att det inte längre är nödvändigt att bibehålla ratingen via Standard & Poor's och avsikten är att denna kommer att avvecklas efter årsskiftet 2003/2004. Dessutom kommer AP-fonderna att genomföra en förändring av den legala strukturen för ägandet av AP Fastigheter AB. Förändringen består i att ett holdingbolag tillskapas mellan AP Fastigheter och ägarna. Detta ändrar vare sig ägarbilden eller påverkar bolagets operativa verksamhet, utan syftar endast till att bättre anpassa strukturen för ett långsiktigt ägande av AP-fonderna. Ägarna ges i och med detta möjlighet att i framtiden ta ut överskottet i AP Fastigheters verksamhet genom koncernbidrag och inte som idag via beskattade vinstmedel. Vid behov kommer ägarna också att kunna tillföra mer kapital via holdingbolaget. Standard & Poor's placerar AP Fastigheter på CreditWatch (BBB+/WatchNeg) med anledning av strukturförändringen. Standard & Poor's kommer att följa den fortsatta omstruktureringen. Det som närmast sker är att klausulen införs som tydliggör ägarkopplingen och ytterligare stärker obligationsinnehavarnas rättigheter. AP Fastigheter har informerat sina långivare om förändringen via VPC och information kommer också att finnas tillgänglig på bolagets webbplats www.apfastigheter.se. För mer information, vänligen kontakta: Per-Håkan Westin, vd Christer Nerlich, chef Ekonomi & Tel: 08-566 205 10 eller 0709- Finans 681510 08-506 205 40 eller 0709-681540 E-post: per- E-post: hakan.westin@apfastigheter.se christer.nerlich@apfastigheter.s e [REMOVED GRAPHICS] AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 36 miljarder kronor vid årsskiftet 2002/2003. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostäder på ett fåtal expansiva orter i Sverige, Stockholm, Uppsala och Göteborg. Huvudkontoret ligger i Stockholm, där drygt 70 procent av fastighetsbeståndets värde finns. Beståndet i Stockholm är främst koncentrerat till city och andra välbelägna områden, bl.a. Nacka Strand, Alviks Strand och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala domineras även det av centralt belägna fastigheter, både med lokaler och bostäder, bl.a. Uppsala Science Park och Studentstaden. Mer information om AP Fastigheter finns på www.apfastigheter.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 35,3 miljarder kronor per den 31 december 2006. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park.

Dokument & länkar