Fortsatt starkt resultat för AP Fastigheter

Fortsatt starkt resultat för AP Fastigheter * Resultat före skatt för det första halvåret uppgick till 1 005 Mkr (949 Mkr). Av detta utgjorde 450 Mkr (684 Mkr) resultat från fastighetsförsäljningar. * Driftnettot för perioden är 1 090 Mkr (920 Mkr). * Hyresintäkterna för perioden uppgick till 1 713 Mkr (1 689 Mkr). I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 4 procent. * Den hyresbaserade uthyrningsgraden vid kvartalsskiftet uppgick till 91,7 procent (93,4 procent). Flera större uthyrningar i främst centrala Stockholm, bl.a. till Riksdagsförvaltningen och Delphi & Co, samt en rad framgångsrika omförhandlingar ligger bakom ökningen av hyresintäkterna på 4 procent. AP Fastigheter har under perioden sålt 19 fastigheter i Stockholmsområdet till Merrill Lynch och Möller & Partners för 1 825 Mkr. - Driftnettot för perioden är till och med något bättre än det som redovisades för motsvarande period föregående år, trots marknadsläget och ett minskat bestånd, säger Per-Håkan Westin, vd AP Fastigheter. Detta förklaras i huvudsak av den goda intäktsnivån samt det program för kostnadsbesparingar som påbörjades under föregående år och som fortsätter under innevarande år. I kombination med den ökade efterfrågan på lokaler framförallt i Stockholms centrala delar och en ytterligare renodling av beståndet som uppnåtts genom försäljningen av fastigheterna till Merrill Lynch, ser vi goda förutsättningar för ett fortsatt starkt resultat för 2004. För mer information, vänligen kontakta: Per-Håkan Westin, vd Tel: 08-566 205 10 eller 0709-681510E-post: per-hakan.westin@apfastigheter.se Christer Nerlich, chef Ekonomi & Finans 08-506 205 40 eller 0709-681540E-post: christer.nerlich@apfastigheter.se AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 30,5 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2004. Bolaget är i första hand inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige, nämligen Stockholm, Uppsala och Göteborg. I Stockholm finns drygt 64 procent av fastighetsbeståndets värde, koncentrerat främst till city och andra välbelägna områden, bland annat Nacka Strand, Alviks Strand och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiks- och kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala domineras av bostäder, till exempel Studentstaden, samt av kommersiella fastigheter i centrum och Uppsala Science Park. Mer information om AP Fastigheter och delårsrapport finns på www.apfastigheter.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20420/wkr0001.pdf Pressmeddelande i pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20420/wkr0010.pdf Rapport i pdf

Om oss

AP Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 35,3 miljarder kronor per den 31 december 2006. Bolaget är inriktat på kommersiella fastigheter och bostadshus på ett fåtal expansiva orter i Sverige; Stockholm, Uppsala och Göteborg. Cirka 70 procent av fastighetsbeståndets värde är beläget i Stockholms innerstad och andra välbelägna Stockholmsområden, bl.a. Nacka Strand, Tellus vid Telefonplan, Alviks Strand, Värtahamnen och Solna Strand. I Göteborg äger AP Fastigheter främst butiksfastigheter, men också kontorsfastigheter i cityområdet. Beståndet i Uppsala har en tyngdpunkt på bostäder, bl.a. Studentstaden, men innehåller även centralt belägna kommersiella fastigheter samt Uppsala Science Park.

Dokument & länkar