APES Holding ABs innehav av aktier i Pandox AB uppgår till 69,2 procent

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien eller Japan. Erbjudandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. PRESSMEDDELANDE Den 22 december 2003 APES Holding ABs innehav av aktier i Pandox AB uppgår till 69,2 procent Eiendomsspar AS och Sundt AS har, genom det svenska gemensamägda bolaget APES Holding AB ("APES"), under fredagen den 19 december 2003 köpt 1 606 572 aktier och 148 000 teckningsoptioner 2001/2005 i Pandox AB ("Pandox"), motsvarande 6,9 procent av aktiekapitalet och röstetalet i Pandox efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner. APES äger därefter totalt 17 429 413 aktier och 148 000 teckningsoptioner som tillsammans representerar 69,2 procent av Pandox aktiekapital och röstetal efter full utspädning med hänsyn till utgivna teckningsoptioner. Oslo, 22 december Oslo, 22 december 2003 Stockholm, 22 december 2003 2003 Eiendomsspar AS Sundt AS APES Holding AB Styrelsen För ytterligare information kontakta: APES Holding AB Org. nr. 556647-0786 c/o Eiendomsspar AS Tollbugata 24 Postboks 1350 Vika 0113 Oslo Norge Christian Ringnes, Tel: +47 22 33 05 50 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00110/wkr0002.pdf

Dokument & länkar